RSS

RSS Bandit 1.6.0.2

RSS
10 lipca 2008

RSS Bandit 1.6.0.2 Rozbudowany czytnik kana?ów RSS.

RSSOwl 1.2.4

RSS
22 lutego 2008

RSSOwl 1.2.4 Jest to rozbudowany, darmowy program do odczytywania wiadomo?ci RSS, RDF oraz Atom. Wspó?pracuje z ró?nymi platformami: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris. Umo?liwia importowanie, eksportowanie, katalogowanie oraz przeszukiwanie wiadomo?ci.

RssSpeed 1.0.0.104

RSS
21 sierpnia 2007

RssSpeed 1.0.0.104 Darmowy program pobieraj?cy informacj? za pomoc? kana?ów RSS. Prócz tradycyjnego przegl?dania, program umo?liwia wyszukiwanie danej tre?ci, grupowanie i zarz?dzanie.

Paseczek 1.0.311

RSS
21 sierpnia 2007

Paseczek 1.0.311 Niewielki program, który odczytuje informacj? poprzez kana?y RSS. Na pulpicie widnieje w postaci pod?u?nego paseczka na którym przesuwaj? si? aktualne informacje.

Cafe News 4.2.0.341

RSS
21 sierpnia 2007

Cafe News 4.2.0.341 Darmowy czytnik RSS pozwalaj?cy na grupowanie ?róde? i lepsze zarz?dzanie nimi. Program pomaga szybko selekcjonowa? wybrane informacje.

SharpReader 0.9.7.0

RSS
21 sierpnia 2007

SharpReader 0.9.7.0 Niewielki program b?d?cy czytnikiem RSS. Cieszy si? nies?abn?c? popularno?ci? w?ród u?ytkowników zarówno z powodu niewielkich rozmiarów jak i funkcjonalno?ci.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS