P2P

FrostWire 4.17.2

P2P
26 maja 2009

FrostWire 4.17.2 FrostWire to klient sieci Gnutella, która znana jest ze swego wsparcia dla poszukiwania muzyki i filmów.

BitComet 1.12

P2P
26 maja 2009

BitComet 1.12 BitComet to bardzo prosty w u?ytkowaniu klient sieci BitTorrent. Charakteryzuje si? mo?liwo?ci? pobierania wielu plików jednocze?nie, rozmowy z innymi u?ytkownikami na czacie oraz podgl?dem plików nie?ci?gni?tych w ca?o?ci.

Azureus Vuze 4.2

P2P
29 kwietnia 2009

Azureus Vuze 4.2 Vuze to najnowsza wersja programu znanego dawniej pod nazw? Azureus. To klient sieci BitTorrent oparty na Javie.

uTorrent 1.8.2

P2P
29 kwietnia 2009

uTorrent 1.8.2 uTorrent to ?wietny, darmowy program do wymiany plików. Jest bardzo niewielk?, prost? w obs?udze aplikacj?, która wyró?nia si? na tle rozbudowanych klientów P2P.

DC++ 0.7091

P2P
23 marca 2009

DC++ 0.7091 DCPlusPlus to najwa?niejszy klient sieci Direct Connect. Informacje o po?o?eniu plików znajduj? si? na specjalnych serwerach - hubach, na których jeste?my mile widziani, gdy sami udost?pniamy pewn? cz??? zasobów swojego dysku.

eMule 0.49c

P2P
23 marca 2009

eMule 0.49c eMule to znakomity, darmowy program do bezpo?redniej wymiany plików. Wszystkie pliki s? sprawdzane podczas pobierania, aby uniemo?liwi? pojawienie si? w nich b??dów. W razie, gdy plik b?dzie uszkodzony, aplikacja spróbuje naprawi? uszkodzon? cz???.

Peer2Mail 1.61

P2P
23 sierpnia 2007

Peer2Mail 1.61 Aplikacja s?u??ca do dzielenia si? swoimi plikami z innymi u?ytkownikami, ró?ni si? od innych programów tej klasy tym, ?e wymiana nast?puje na serwerze dowolnego konta pocztowego.

Ares 2.0.9

P2P
23 sierpnia 2007

Ares 2.0.9 Oprogramowanie umo?liwiaj?ce dzielenie si? zasobami w sieci, pliki posegrogowane s? w bazach kategorii dzi?ki czemu mo?na je ?atwiej odnale??. Program wyszukuje jak naji?ksza liczb? ?róde? i zwi?ksza pr?dko?? pobierania.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS