Klienty FTP

NexusFile V (5.1.2)

Klienty FTP
27 lipca 2009

NexusFile V (5.1.2) Sympatyczny i bardzo ?adny mened?er plików, który szybko zyskuje popularno?? na ca?ym ?wiecie. Zosta? napisany przez 21-latka z Korei Po?udniowej.

Pablo Commander 1.4

Klienty FTP
25 lipca 2009

Pablo Commander 1.4 Interesuj?cy mened?er plików autorstwa Pabla van der Meera. Oferuje standardowy zestaw operacji na plikach. Nie u?yjemy go w kompresji i dekompresji, bo jedynym formatem spakowanych plików, który rozumie, jest ZIP.

FreeCommander 2009.02

Klienty FTP
23 lipca 2009

FreeCommander 2009.02 Polska alternatywa dla Total Commandera. ?atwy w obs?udze mened?er plików, który z powodzeniem zast?pi zarówno TC, jak i Eksplorator Windows.

TC PowerPack 1.7

Klienty FTP
22 lipca 2009

TC PowerPack 1.7 Jedna z paczek rozszerze? do programu Total Commander. TCPP to zestaw zawieraj?cy popularnego mened?era plików w wersji 6.54 oraz szereg dodatków zawartych w jednym pliku instalacyjnym.

TeamViewer 4.0.5381

Klienty FTP
10 grudnia 2008

TeamViewer 4.0.5381 Jest to narz?dzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu korzystaj?c z internetu, a bez konieczno?ci instalacji klienta na komputerze.

UpRight 1.2.1

Klienty FTP
14 sierpnia 2008

UpRight 1.2.1 Niewielki program s?u??cy do bardzo szybkiego wysy?ania plików na serwer FTP.

WinSCP 4.1.6

Klienty FTP
31 lipca 2008

WinSCP 4.1.6 Darmowy klient SFTP, FTP i SCP dla Windows korzystaj?cy z SSH. Program s?u?y przede wszystkim do bezpiecznego przesy?ania plików pomi?dzy lokalnym a zdalnym komputerem.

FileZilla 3.1.0.1

Klienty FTP
30 lipca 2008

FileZilla 3.1.0.1 Klient FTP umo?liwiaj?cy kopiowania plików do i z serwera FTP. Jego najciekawsze funkcje to: wznawianie przerwanych po??cze?, mo?liwo?? ograniczania pr?dko?ci przesy?ania plików, mo?liwo?? kolejkowania plików

Gekko Manager v0.77

Klienty FTP
21 kwietnia 2008

Gekko Manager v0.77 Dwupanelowy, polskoj?zyczny, darmowy mened?er plików z wbudowanym klientem FTP.

FireFTP 0.97.1

Klienty FTP
18 kwietnia 2008

FireFTP 0.97.1 Wtyczka do Firefox'a w postaci modu?u klienta FTP, który integruje si? z programem w postaci kolejnej zak?adki.

ALFTP v4.1 beta 2

Klienty FTP
19 marca 2008

ALFTP v4.1 beta 2 Jest to darmowy i rozbudowany klient i serwer FTP. Mi?dzy innymi umo?liwia przegl?danie zawarto?ci serwera, wznawianie pobierania plików.

ShellFTP

Klienty FTP
31 sierpnia 2007

ShellFTP ShellFTP to prosty klient FTP przeznaczony przede wszystkim dla webmasterów jako szybkie narz?dzie do uploadowania plików na serwery WWW

CuteFTP Home 8.0.7

Klienty FTP
21 sierpnia 2007

CuteFTP Home 8.0.7 Klient FTP, który poza standardowymi opcjami posiada kilka rozbudowanych, jak chocia?by wykonywanie automatycznej konwersji nazw plików. Jest wygodny w obs?udze.

SmartFTP 2.5.1006.26

Klienty FTP
21 sierpnia 2007

SmartFTP 2.5.1006.26 Ciesz?cy si? spor? popularno?ci? klient FTP, który posiada wszystkie podstawowe funkcje i jest bezp?atny do u?ytku niekomercyjnego.

Alt Commander 1.3

Klienty FTP
16 sierpnia 2007

Alt Commander 1.3 Bezp?atny menad?er plików b?d?cy alternatywa dla Total Commandera, poza podgl?dem plików w dwóch oknach zawiera równie? klienta FTP i konwerter obrazów.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS