Programy pocztowe

eM Client 1.5

Programy pocztowe
16 sierpnia 2009

eM Client 1.5 Wszechstronny klient poczty elektronicznej. To nowoczesna aplikacja b?d?ca po??czeniem klienta pocztowego, kalendarza, organizatora czasu i ksi??ki kontaktowej.

Pegasus Mail v4.41

Programy pocztowe
13 sierpnia 2009

Pegasus Mail v4.41 Klient poczty e-mail. Dobrze charakteryzuje go s?owo "bezpiecze?stwo". Jak dot?d nie dotarli?my do informacji o wirusach, które mog?yby mu zaszkodzi?. Program zosta? równie? wyposa?ony w obszerny zasób funkcji.

Gmail Backup 0.107

Programy pocztowe
19 marca 2009

Gmail Backup 0.107 Darmowy program do tworzenia kopii zapasowej archiwum Gmaila. Pobrane archiwum mo?na potem wgra? na inne konto Gmail.

The Bat! v4.0.28 Home Edition

Programy pocztowe
19 sierpnia 2008

The Bat! v4.0.28 Home Edition The Bat! Jest komercyjnym programem pocztowym ciesz?cym si? od lat ogromn? popularno?ci? w?ród u?ytkowników. Zawdzi?cza to przede wszystkim rozbudowanym mo?liwo?ciom konfiguracji i zaawansowanym funkcjom.

MailStore Home 2.6

Programy pocztowe
16 lipca 2008

MailStore Home 2.6 Program s?u?y do archiwizowania wiadomo?ci e-mail (w jednoplikowym archiwum) pochodz?cych z ró?nych programów pocztowych.

Windows Live Mail Desktop Beta

Programy pocztowe
31 sierpnia 2007

Windows Live Mail Desktop Beta Darmowy program pocztowy Microsoftu, obs?uguj?cy dowoln? liczb? skrzynek pocztowych, zarówno stricte webowych, jak i standardowych (POP3, IMAP).

Novell Evolution 2.10.2

Programy pocztowe
21 sierpnia 2007

Novell Evolution 2.10.2 Program pocztowy, który jednocze?nie spe?nia role podr?cznego organizera. Posiada funkcj? kalendarza, listy zada? i ksi??ki adresowej.

Sylpheed 2.4.2

Programy pocztowe
21 sierpnia 2007

Sylpheed  2.4.2 Klient poczty i jednocze?nie czytnik grup dyskusyjnych, program oparty jest na bibliotece GTK+. Ciekawy trzypanelowy wygl?d okna u?atwia pos?ugiwanie si? programem.

KMail 1.9.7

Programy pocztowe
21 sierpnia 2007

KMail 1.9.7 KMail jest klientem poczty przeznaczonym pod platform? Linux i Unix. Rozpowszechniany jest na licencji open source, potrafi katalogowa? i filtrowa? otrzymywan? poczt?, korzysta z protoko?ów IMAP, POP3.

The Bat 3.99.3 Home Edition

Programy pocztowe
17 sierpnia 2007

The Bat 3.99.3 Home Edition Komercyjny klient poczty obs?uguj?cy protoko?y POP3 i IMAP, pozwala na obs?ug? kilku kont pocztowych jednocze?nie.

Thunderbird 2.0.0.6

Programy pocztowe
10 sierpnia 2007

Thunderbird  2.0.0.6 Klient poczty i grup dyskusyjnych. Jest to szybka aplikacja, która oferuje filtrowanie spamu, obs?ug? kana?ów RSS, grupowanie wiadomo?ci, sprawdzanie pisowni oraz zwi?kszenie mo?liwo?ci za pomoc? rozszerze?.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS