Przegl?darki WWW

Mozilla Firefox 3.0.5 PL

Przegl?darki WWW
17 grudnia 2008

Mozilla Firefox 3.0.5 PL Firefox jest jedn? z najcz??ciej u?ywanych przegl?darek stron internetowych na licencji Open Source. Pocz?tkowo nazywa?a si? Phoenix, potem Mozilla Firebird i Firebird.

Google Chrome 0.4.154.33

Przegl?darki WWW
12 grudnia 2008

Google Chrome 0.4.154.33 Prosta przegl?darka internetowa stworzona przez Google.

Sleipnir 2.7.2

Przegl?darki WWW
23 lipca 2008

Sleipnir 2.7.2 Nowa darmowa przegl?darka internetowa oparta na dwóch silnikach renderuj?ce: Trident z Internet Explorera, oraz Gecko z Firefoksa.

Opera 9.5

Przegl?darki WWW
25 czerwca 2008

Opera 9.5 Przegl?darka internetowa Opera stanowi alternatyw? dla Internet Explorer i Firefoxa. Jej du?ym atutem jest wysoka pr?dko?? dzia?ania, niewielkie wymagania sprz?towe co mo?e okaza? si? zbawienne dla u?ytkowników starszych komputerów oraz wysokie bezpiecze?stwo i ?atwo?? obs?ugi.

Firefox 3

Przegl?darki WWW
25 czerwca 2008

Firefox 3 Firefox jest jedn? z najcz??ciej u?ywanych przegl?darek stron internetowych na licencji Open Source. Pocz?tkowo nazywa?a si? Phoenix, potem Mozilla Firebird i Firebird.

FireFTP 0.97.1

Przegl?darki WWW
18 kwietnia 2008

FireFTP 0.97.1 Wtyczka do Firefox'a w postaci modu?u klienta FTP, który integruje si? z programem w postaci kolejnej zak?adki.

e-Capsule Private Browser

Przegl?darki WWW
15 kwietnia 2008

e-Capsule Private Browser Przegl?darka internetowa, która wed?ug deklaracji producenta ma by? najbezpieczniejszym tego typu produktem dost?pnym na rynku.

Maxthon 2.0

Przegl?darki WWW
24 sierpnia 2007

Maxthon 2.0 Przegl?darka internetowa bazuj?ca na Internet Explorer. Posiada wiele dodatków, jak blokada wyskakuj?cych okienek czy zabezpieczanie has?em profili.

Safari

Przegl?darki WWW
23 sierpnia 2007

Safari Przegl?darka internetowa stworzona przez firm? Apple dla systemu Mac OS X. Obs?uguje w pe?ni obecne standardy internetowe. Dost?pna jest równie? wersja dla ?rodowiska Windows.

Flock

Przegl?darki WWW
23 sierpnia 2007

Flock Przegl?darka internetowa przeznaczona g?ównie dla osób prowadz?cych blogi lub korzystaj?cych z serwisów takich jak Flickr. Posiada wiele u?atwie? przy korzystaniu z wymienionych serwisów.

Opera 9.2

Przegl?darki WWW
23 sierpnia 2007

Opera 9.2 Przegl?darka stron WWW która jest wyra?n? konkurencj? nie tylko dla Internet Explorer'a ale równie? Firefoxa. Cechuj? si? wysok? pr?dko?ci? dzia?ania i wieloma funkcjami, które u?atwiaj? codzienne buszowanie po sieci.

Firefox 2.0.0.6

Przegl?darki WWW
10 sierpnia 2007

Firefox 2.0.0.6 Przegl?darka Stron WWW oparta na silniku Gecko, oferuj?ca przegl?danie stron w kartach, obs?ug? kana?ów Rss czy blokowanie pop-up.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS