Pozosta?e

Mail PassView v1.44

Pozosta?e
27 czerwca 2008

Mail PassView v1.44 Program do odzyskiwania hase? z klientów pocztowych.

MessenPass 1.20

Pozosta?e
26 czerwca 2008

MessenPass 1.20 Program do odzyskiwania hase? z najpopularniejszych zagranicznych komunikatorów internetowych.

Cobian Backup 9.1.1.187

Pozosta?e
25 czerwca 2008

Cobian Backup 9.1.1.187 Aplikacja do tworzenia kopii zapasowych plików, katalogów. Program umo?liwia zapisanie utworzonych kopii danych na serwerach FTP - mo?liwe jest wysy?anie i pobieranie danych.

KM Wakeup 1.4

Pozosta?e
15 maja 2008

KM Wakeup 1.4 Program s?u??cy do wy??czania, u?pienia czy obudzenia komputera o wybranej przez u?ytkownika porze. KM Wakeup mo?e równie? wy?wietli? komunikat, uruchomi? wybrany program czy odtworzy? d?wi?k.

wxDev-C++ 6.10.2

Pozosta?e
11 maja 2008

wxDev-C++ 6.10.2 Jest to odmiana programu DevC++, stworzona do pisania aplikacji opartych o wxWidgets - framework.

BlueJ 2.2.1

Pozosta?e
10 maja 2008

BlueJ 2.2.1 Jest to aplikacja przeznaczona do programowania w j?zyku JAVA. BlueJ zosta? stworzony do nauki tego j?zyka i tworzenia w nim prostych programów.

FastStone Capture 6.1

Pozosta?e
7 maja 2008

FastStone Capture 6.1 Program do tworzenia zrzutów ekranu. Posiada tak?e wbudowane narz?dzia edytorskie.

Sweet Home 3D 1.3

Pozosta?e
6 maja 2008

Sweet Home 3D 1.3 Bezp?atny program do amatorskiego projektowania wn?trz. Polega na aran?acji dwuwymiarowego wn?trza, a nast?pnie uzyskaniu podgl?du trójwymiarowego.

Free Uninstaller 1.1

Pozosta?e
27 kwietnia 2008

Free Uninstaller 1.1 Program jest jest zamiennikiem apletu Dodaj/Usu? programy. Jego g?ówna zalet? jest szybko?? dzia?ania - dzia?a du?o szybciej od systemowego apletu.

PC Decrapifier 1.8.8

Pozosta?e
15 kwietnia 2008

PC Decrapifier 1.8.8 Narz?dzie do usuwania ró?nego rodzaju pozosta?o?ci po oprogramowaniu w wersjach promocyjnych.

Axence NetTools 3.1

Pozosta?e
13 kwietnia 2008

Axence NetTools 3.1 Bezp?atny zestaw narz?dzi do skanowania, monitorowania i administrowania sieciami.

FileHamster 1.5.2.0

Pozosta?e
9 kwietnia 2008

FileHamster  1.5.2.0 Jest to program, który "pilnuje" wybrane pliki lub foldery i automatycznie zachowuje dokonane w nich zmiany tworz?c ich kopi? zapasow?.

CamStudio 2.0

Pozosta?e
25 marca 2008

CamStudio 2.0 Program s?u?y do rejestrowania wszystkiego, co si? dzieje na pulpicie, nagrywa wszystkie obrazy i d?wi?ki. W ten sposób mo?liwe jest stworzenie prezentacji, tutoriali, szkole?, przewodników itp.

EVEREST Ultimate Edition v4.20

Pozosta?e
13 marca 2008

EVEREST Ultimate Edition v4.20 Program diagnostyczny umo?liwiaj?cy wy?wietlenie informacji o systemie i sprz?cie. Podaje szczegó?owe informacje o konfiguracji sprz?towej i systemowej komputera.

Weather Watcher 5.6.25

Pozosta?e
21 lutego 2008

Weather Watcher 5.6.25 Program Weather Watcher informuje o warunkach atmosferycznych panuj?cych w wybranym przez u?ytkownika mie?cie. Przedstawia nie tylko jest aktualn? prognoz? pogody, ale tak?e prognoz? na kolejne 10 dni.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS