Pozosta?e

ColorPicker 1.6.2

Pozosta?e
13 grudnia 2008

ColorPicker 1.6.2 ColorPicker to narz?dzie do wybierania kolorów, które b?dzie przydatne g?ównie dla webmasterów oraz programistów.

AutoHotkey 1.0.47.06

Pozosta?e
27 sierpnia 2008

AutoHotkey 1.0.47.06 Aplikacja pozwalaj?ca zautomatyzowa? prawie ka?d? czynno?? na komputerze poprzez przypisanie jej skrótów klawiaturowych lub klikni?cia joysticka lub myszki.

Volume Control 1.3

Pozosta?e
27 sierpnia 2008

Volume Control 1.3 Program umo?liwiaj?cy zdefiniowanie sekwencji klawiszy, za pomoc? której u?ytkownik b?dzie móg? zg?asza?, ?cisza? albo wy??cza? d?wi?k.

R-Studio 4.5

Pozosta?e
27 sierpnia 2008

R-Studio 4.5 Program do samodzielnego odzyskiwania danych.

Screenshot Captor 2.42.01

Pozosta?e
21 sierpnia 2008

Screenshot Captor 2.42.01 Narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie zrzutów ca?ego ekranu, jego cz??ci, aktywnego okna lub zaznaczonego obszaru.

Gadwin PrintScreen 4.3

Pozosta?e
21 sierpnia 2008

Gadwin PrintScreen 4.3 Aplikacja do tworzenia zrzutów ekranu.

MWSnap 3.00.0.74

Pozosta?e
21 sierpnia 2008

MWSnap 3.00.0.74 Program do robienia zrzutów ca?ego ekranu, jego cz??ci oraz wybranych okien.

Odkurzacz 11.3.0808

Pozosta?e
19 sierpnia 2008

Odkurzacz 11.3.0808 Program s?u??cy do usuwania z dysków zb?dnych plików tymczasowych.

vLite 1.2 Beta

Pozosta?e
31 lipca 2008

vLite 1.2 Beta Narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie p?yt instalacyjnych Windows Vista z w?asnymi ustawieniami.

nLite 1.4.8

Pozosta?e
31 lipca 2008

nLite 1.4.8 Narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie p?yt instalacyjnych z w?asnymi ustawieniami.

Plikozgadula 1.4

Pozosta?e
24 lipca 2008

Plikozgadula 1.4 Ma?y, darmowy program, który potrafi zidentyfikowa? niemal ka?dy wskazany plik i podpowiedzie?, jak? aplikacj? mo?na go uruchomi?.

ScreenShot2File 1.3.5

Pozosta?e
17 lipca 2008

ScreenShot2File 1.3.5 Program do wykonywania zrzutów ca?ego ekranu lub aktywnego okna.

FlexTk Express v2.4.28

Pozosta?e
15 lipca 2008

FlexTk Express v2.4.28 Zbiór narz?dzi do zarz?dzania plikami, który umo?liwia klasyfikowanie i segregowanie plików, znajdowanie duplikatów, oczyszczanie dysku itd.

Podifier 2.1

Pozosta?e
10 lipca 2008

Podifier 2.1 Aplikacja umo?liwiaj?ca tworzenie kana?u RSS, za??czaj?c do niego jeden lub wi?cej plików MP3.

TrueCrypt 6.0a

Pozosta?e
9 lipca 2008

TrueCrypt 6.0a Darmowy program do szyfrowania danych.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS