Pozosta?e

CCleaner 2.17

Pozosta?e
7 czerwca 2009

CCleaner 2.17 Crap Cleaner jest bezp?atnym programem s?u??cym do czyszczenia systemu Windows ze zb?dnych plików. Radzi sobie mi?dzy innymi z oczyszczaniem przegl?darek internetowych, usuwaniem niepotrzebnych plików z systemu i wszystkich innych zainstalowanych aplikacji.

Avira Antivir Personal - Free Antivirus 9

Pozosta?e
3 czerwca 2009

Avira Antivir Personal - Free Antivirus 9 Avira AntiVir Personal to jeden z najlepszych, bezp?atnych systemów antywirusowych. Za darmo daje on mo?liwo?ci podobne do tych, oferowanych przez drogie programy.

RegCleaner 4.3

Pozosta?e
3 czerwca 2009

RegCleaner 4.3 RegCleaner to doskona?y program s?u??cy do zarz?dzania rejestrem systemowym. Pozwala na wykonanie wielu czynno?ci, które pozwol? utrzyma? komputer w czysto?ci.

RegSeeker 1.55

Pozosta?e
3 czerwca 2009

RegSeeker 1.55 RegSeeker to program przeznaczony do oczyszczania rejestru. Jego ogólnym za?o?eniem jest zaprowadzenie porz?dku w posiadanym przez Ciebie systemie operacyjnym. RegSeeker oferuje narz?dzia, takie jak: wyszukiwarka wpisów w rejestrze, deinstalator aplikacji, edytor autostartu systemowego, edytor ostatnio otwieranych aplikacji itp. Na tym jednak nie ko?czy si? funkcjonalno?? Seekera.

Odkurzacz 11.3

Pozosta?e
3 czerwca 2009

Odkurzacz 11.3 Odkurzacz jest przeznaczony dla ka?dego, kto cho? raz spotka? si? z problemem usuni?cia zb?dnych plików tymczasowych, niepotrzebnie zajmuj?cych cenne miejsce na dysku twardym. Po zainstalowaniu zaleca si? pobranie najnowszej definicji bazy filtrów.

Free Uninstaller 1.1

Pozosta?e
3 czerwca 2009

Free Uninstaller 1.1 Free Uninstaller jest darmowym programem s?u??cym do usuwania programów zainstalowanych w systemie Windows.

ComboFix

Pozosta?e
3 czerwca 2009

ComboFix ComboFix to ?wietny program, który potrafi wskaza? pliki spyware oraz adware, a tak?e trojany wyst?puj?ce w komputerze.

RightMark Audio Analyser 6.2.3

Pozosta?e
27 maja 2009

RightMark Audio Analyser 6.2.3 RMAA to najbardziej uznany, darmowy program testuj?cy kart? d?wi?kow?. Program ró?norodnymi testami sprawdza m.in. w?a?ciwo?ci elektroakustyczne karty, obs?ugiwane tryby, dynamik? oraz poziom szumu. Po latach rozwoju, wyniki testów tego niewielkiego programu s? porównywalne z tymi, uzyskiwanymi za pomoc? drogiego, specjalistycznego sprz?tu.

Tester Monitora 2.0.1

Pozosta?e
27 maja 2009

Tester Monitora 2.0.1 Tester Monitora to program przeznaczony do testowania i oceny stanu monitora. Zawiera szereg plansz i testów u?atwiaj?cych sprawdzenie posiadanego sprz?tu. Szczególnie polecany jest serwisantom, naprawiaj?cym monitory, którym znacznie u?atwi wykonanie niezb?dnych regulacji i zdiagnozowanie niektórych usterek.

Memtest86+ 2.11

Pozosta?e
27 maja 2009

Memtest86+ 2.11 Memtest86+ to ceniony program do testowania ko?ci pami?ci RAM w komputerach opartych o architektur? Intel, AMD lub VIA x86. Program pracuje ca?kowicie niezale?nie od systemu operacyjnego - jest uruchamiany z p?yty CD lub pami?ci USB (PenDrive).

3DMark06 1.1.0

Pozosta?e
27 maja 2009

3DMark06 1.1.0 3DMark to profesjonalny program do testowania wydajno?ci karty graficznej. Udost?pnia szereg testów umo?liwiaj?cych sprawdzenie, w jaki stopniu uk?ad graficzny komputera spe?nia swoje poszczególne zadania.

SIW (System Information for Windows)

Pozosta?e
27 maja 2009

SIW (System Information for Windows) System Information for Windows to bardzo rozbudowane narz?dzie s?u??ce pozyskiwaniu danych o systemie i sprz?cie. Program prezentuje szczegó?owe informacje zarówno na temat wszystkich podzespo?ów, jak równie? systemu, aplikacji, procesów, sterowników czy kodeków. Wy?wietla te? informacje o procesach uruchamianych automatycznie podczas startu systemu.

EVEREST Home Edition 2.20

Pozosta?e
27 maja 2009

EVEREST Home Edition 2.20 EVEREST Home Edtion to darmowa platform?, informuj?c? o tym, z czego z?o?ony jest nasz komputer. Mo?na dzi?ki niej dok?adnie pozna? wszystkie podzespo?y posiadanego komputera.

Fraps 2.9.8

Pozosta?e
5 stycznia 2009

Fraps 2.9.8 Fraps umo?liwia mierzenie wydajno?ci systemów w grach.

EarthView 3.10.0

Pozosta?e
17 grudnia 2008

EarthView 3.10.0 Aplikacja zmieniaj?ca pulpit w centrum obserwacji planety w nocy i za dnia.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS