Muzyka

Audio Manager 3.10

Muzyka
1 lipca 2009

Audio Manager 3.10 Darmowy program u?atwiaj?cy porz?dkowanie albumów z muzyk?. Po?ród ogólnych mo?liwo?ci katalogowania, ciekawie wyró?nia si? ocenianie utworów, prywatna lista przebojów czy generowanie ró?nego rodzaju podsumowa?.

Exact Audio Copy 0.99 Prebeta 4

Muzyka
27 sierpnia 2008

Exact Audio Copy 0.99 Prebeta 4 Program do konwertowania utworów z p?yt CD-Audio do ro?nych formatów plików audio.

CDex 1.51

Muzyka
27 sierpnia 2008

CDex 1.51 Program do konwertowania plików audio z p?yt AUDIO CD do formatów wav, mp3, mp2, ape, ogg, i innych.

MediaCoder 0.6.1.4180

Muzyka
27 sierpnia 2008

MediaCoder 0.6.1.4180 Uniwersalny program do konwersji audio/video.

Pazera Free Audio Extractor 1.0

Muzyka
21 sierpnia 2008

Pazera Free Audio Extractor 1.0 Wyodr?bnianie ?cie?ek d?wi?kowych z plików video. AVI do MP3, FLV do MP3, AVI do WAV.

Lame Front-End 1.0

Muzyka
25 kwietnia 2008

Lame Front-End 1.0 Program do kodowania oraz dekodowania plików MP3. Do kompresji wykorzystuje koder LAME.

ALSong v1.52

Muzyka
18 marca 2008

ALSong v1.52 Jest to nie tylko rozbudowany odtwarzacz plików muzycznych. Jego dodatkow? funkcj? jest mo?liwo?? pobierania i wy?wietlania tekstów utworów w trakcie ich odtwarzania.

Audio Tagging Tools

Muzyka
31 sierpnia 2007

Audio Tagging Tools Program umo?liwia szybkie dokonywanie zmian w tagach plików d?wi?kowych, zmian nazw i znajdowanie duplikatów.

Winamp 5.35

Muzyka
14 sierpnia 2007

Winamp 5.35 Bezp?atny program s?u??cy do odtwarzania plików audio i video. Umo?liwia równie? nagrywanie i zgrywanie p?yt CD.

foobar2000 0.9.4.3

Muzyka
14 sierpnia 2007

foobar2000 0.9.4.3 Program do odtwarzania dzwi?ku, wyróznia si? spo?ród innych programów rewelacyjn? jako??i? d?wi?ku. Zosta? stworzy przez wspó?twórce WinAmpa.

iTunes 7.3

Muzyka
14 sierpnia 2007

iTunes 7.3 Program za pomoc? którego mo?emy odtwarza? muzyk?, s?ucha? radia sieciowego, wypala? p?yty CD, tworzy? w?asne playlisty.

jetAudio 7.0.2.3016

Muzyka
14 sierpnia 2007

jetAudio 7.0.2.3016 Darmowy program do odtwarzania plików audio i video, uznawany za konkurencj? dla znanego WinAmpa.

Audacity 1.2.6

Muzyka
1 sierpnia 2007

Audacity 1.2.6 Przyjazne w obs?udze, open source'owe narz?dzie do nagrywania, edycji, miksowania i zapisywania plików audio.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS