Pozosta?e

OutCook Express 1.2 Full

Pozosta?e
30 czerwca 2009

OutCook Express 1.2 Full Bezp?atna, elektroniczna ksi??ka kucharska. Zawiera przyk?adowe bazy przepisów, które mo?emy poszerza? lub tworzy? w?asne.

VbBooks 0.7.1

Pozosta?e
26 czerwca 2009

VbBooks 0.7.1 Polski program s?u??cy do katalogowania ksi??ek.

Draco Organizer 3

Pozosta?e
24 czerwca 2009

Draco Organizer 3 Nowoczesny program typu PIM (Personal Information Manager - zarz?dzanie informacjami osobistymi).

Chandler 1.03

Pozosta?e
23 czerwca 2009

Chandler 1.03 Mened?er zada? b?d?cy po??czeniem du?ej funkcjonalno?ci i prostoty obs?ugi. Poza podstawowymi mo?liwo?ciami, jak tworzenie alarmów czy wyró?nianie wybranych zada?, pozwala równie? na dost?p do danych za pomoc? przegl?darki internetowej.

RICOlmer 2.50

Pozosta?e
22 czerwca 2009

RICOlmer 2.50 Prosty organizer informuj?cy o wa?nych zadaniach do wykonania.

PrimoPDF 4

Pozosta?e
13 marca 2008

PrimoPDF 4 Darmowy program umo?liwiaj?cy konwersj? na format PDF dowolnej aplikacji posiadaj?cej opcj? "drukowania".

GSview 4.9

Pozosta?e
6 marca 2008

GSview 4.9 Jest to darmowy graficzny interfejs dla programu Ghostscript, który pozwala na odczyt plików zapisanych w j?zyku PostScript (PS) oraz Portable Document Format (PDF), a nast?pnie ich konwersj? do wielu formatów.

Ghostscript 8.61

Pozosta?e
6 marca 2008

Ghostscript 8.61 Program ten pozwala na odczyt plików zapisanych w j?zyku PostScript oraz PDF a nast?pnie konwersj? do wielu formatów.

Bullzip PDF Printer 4.0.0.549

Pozosta?e
5 marca 2008

Bullzip PDF Printer 4.0.0.549 Bullzip PDF Printer to darmowa aplikacja s?u??ca do zapisu plików w formacie PDF. Jest to mo?liwe w dowolnym programie, posiadaj?cym opcj? "podgl?d wydruku".

PDF Transformer 2.0 Pro

Pozosta?e
5 wrze¶nia 2007

PDF Transformer 2.0 Pro Niewielki, ale przydatny program s?u??cy do tworzenia plików PDF, jak równie? konwersji PDF do plików DOC, XLS czy HTML.

Jaws PDF Creator 4.1

Pozosta?e
5 wrze¶nia 2007

Jaws PDF Creator 4.1 Niewielki kreator plików w formacie PDF. Program instalowany jest jako wirtualna drukarka i aby utworzy? PDF'a wystarczy klikn?? "drukuj".

PrimoPDF 3.1

Pozosta?e
16 sierpnia 2007

PrimoPDF 3.1 Darmowy program umo?liwiaj?cy konwersj? na format PDF dowolnej aplikacji posiadaj?cej opcj? "drukowania".

Adobe Reader

Pozosta?e
16 sierpnia 2007

Adobe Reader Bezp?atna przegl?darka dokumentów zapisanych w formacie Portable Document Format - PDF. W najnowszej wersji usprawniona zosta?a praca grupowa i ulepszony interfejs programu.

KOffice 1.6.3

Pozosta?e
10 sierpnia 2007

KOffice 1.6.3 Zestaw aplikacji biurowych dla ?rodowiska KDE, udost?pniony na zasadach Ogólnej Licencji Publicznej GNU. Odpowiednik Microsoft Office

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS