Edytory

Inkscape 0.46

Edytory
3 czerwca 2009

Inkscape 0.46 Inkscape to dynamicznie rozwijaj?cy si?, darmowy edytor grafiki wektorowej. Z ka?d? ods?on? program jest coraz bogatszy w opcje, a jednocze?nie zachowuje pe?n? prostot? obs?ugi, by ka?dy, nawet pocz?tkuj?cy u?ytkownik móg? co? w nim zaprojektowa?.

SWiSH Max2

Edytory
23 marca 2009

SWiSH Max2 Program do tworzenia prezentacji i stron internetowych we Flashu. W przeciwie?stwie do profesjonalnego pakietu Adobe Flash, SWiSH Max 2 przeznaczony jest dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników, którzy szukaj? ?atwej obs?ugi i niskiej ceny.

ColorPicker 1.6.2

Edytory
13 grudnia 2008

ColorPicker 1.6.2 ColorPicker to narz?dzie do wybierania kolorów, które b?dzie przydatne g?ównie dla webmasterów oraz programistów.

Blender 2.47

Edytory
25 sierpnia 2008

Blender 2.47 Program do tworzenia zaawansowanej grafiki 3D.

Photo! Editor 1.0

Edytory
30 lipca 2008

Photo! Editor 1.0 Program zawieraj?cy wiele narz?dzi s?u??cych do edycji zdj??.

GIMP 2.4.6

Edytory
25 czerwca 2008

GIMP 2.4.6 Open source'owa aplikacja b?d?ca alternatyw? dla p?atnych programów graficznych. Umo?liwia prac? na warstwach i obs?uguje wiele formatów graficznych.

Maya Personal Learning Edition 8.5

Edytory
5 maja 2008

Maya Personal Learning Edition 8.5 Pakiet przeznaczony do modelowania i tworzenia animacji 3D. Dost?pna jest zarówno wersja profesjonalna jak i do zastosowa? niekomercyjnych.

Fast Image Resizer v0.95

Edytory
12 kwietnia 2008

Fast Image Resizer v0.95 Jest to prosty program do szybkiego skalowania du?ej ilo?ci obrazów, np. przeznaczonych do umieszczenia na stronie WWW lub wys?ania e-mailem.

ArtWaver 1.2

Edytory
8 kwietnia 2008

ArtWaver 1.2 Dodaje animowane efekty do zdj??.

ALSee v4.12 beta 1

Edytory
19 marca 2008

ALSee v4.12 beta 1 Jest to program do przegl?dania plików graficznych. Obs?uguje 24 ró?ne formaty.

GIMP 2.4.4

Edytory
7 lutego 2008

GIMP 2.4.4 Open source'owa aplikacja b?d?ca alternatyw? dla p?atnych programów graficznych. Umo?liwia prac? na warstwach i obs?uguje wiele formatów graficznych.

Ultimate Paint Standard 2.88

Edytory
6 grudnia 2007

Ultimate Paint Standard 2.88 Darmowy program przeznaczony do tworzenia i edycji grafiki rastrowej. Wspiera podstawowe formaty graficzne i obs?uguje skanery dzia?aj?ce w oparciu o TWAIN.

GIMP 2.4.2

Edytory
23 listopada 2007

GIMP 2.4.2 Open source'owa aplikacja b?d?ca alternatyw? dla drogich programów graficznych. Program umo?liwia prac? na warstwach i obs?uguje wiele formatów graficznych.

Photobie 4.1.1

Edytory
31 sierpnia 2007

Photobie 4.1.1 Photobie to bardzo ciekawy, bezp?atny edytor graficzny, który obs?uguje warstwy. Tym samym oferuje funkcjonalno?? dost?pn? jak dot?d tylko w komercyjnych, cz?sto bardzo drogich programach.

Paint Shop Pro

Edytory
17 sierpnia 2007

Paint Shop Pro Komercyjny edytor grafiki bitmapowej b?d?cy konkurencj? dla znanego Photoshopa. Obs?uguje wiele warstw i p?dzli (dzi?ki którym uzyskuje si? ciekawe efekty).

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS