Internet

Free Download Manager 2.5 build 755

Pozosta?e
17 marca 2008

Free Download Manager 2.5 build 755 Umo?liwia pobieranie plików oraz stron www za pomoc? protoko?ów HTTP, HTTPS oraz FTP.

GetRight 6.3d

Pozosta?e
17 marca 2008

GetRight 6.3d S?u?y do pobieranie plików z sieci. Umo?liwia wyszukiwanie plików, wznawianie przerwanego po??czanie, przyspieszenie pobierania, dzieli du?e pliki aby ?ci?gn?? ich cz??ci z ró?nych serwerów.

Download Accelerator Plus 8.6.4.8

Pozosta?e
17 marca 2008

Download Accelerator Plus 8.6.4.8 Jest to program s?u??cy do ?ci?gania z sieci ró?nego typu plików audio-wideo.

VeohTV 3.9.0.1099

Pozosta?e
13 marca 2008

VeohTV 3.9.0.1099 Jest to program umo?liwiaj?cy ogl?danie i nagrywanie telewizji na komputerze. Umo?liwia dost?p do wielu darmowych kana?ów telewizyjnych oraz do plików video znajduj?cych si? na stronach YouTube, Yahoo oraz Veoh.

RSSOwl 1.2.4

RSS
22 lutego 2008

RSSOwl 1.2.4 Jest to rozbudowany, darmowy program do odczytywania wiadomo?ci RSS, RDF oraz Atom. Wspó?pracuje z ró?nymi platformami: Windows, Linux, Mac OS X, Solaris. Umo?liwia importowanie, eksportowanie, katalogowanie oraz przeszukiwanie wiadomo?ci.

Mini Remote Control 6.7.0.7

Pozosta?e
21 lutego 2008

Mini Remote Control 6.7.0.7 Program przy pomocy którego mo?na zdalnie administrowa? serwerami i komputerami w sieci LAN lub WAN.

Kadu 0.6.0 RC2

Komunikatory
6 lutego 2008

Kadu 0.6.0 RC2 Darmowy komunikator internetowy, odpowiednik Gadu-Gadu dla systemów uniksowych.

YouTube Uploader

Pozosta?e
8 listopada 2007

YouTube Uploader Program umo?liwia w prosty i szybki sposób zamieszczanie plików na stronie serwisu YouTube. Umo?liwia uploud kilku plików jednocze?nie.

Album Creator Pro 3

Pozosta?e
31 sierpnia 2007

Album Creator Pro 3 Doskona?y program, z nowoczesnym interfejsem oraz wprost niewiarygodnie ?atwy w obs?udze, przeznaczony do tworzenia albumów zdj?ciowych online przy u?yciu technologii Flash i szablonów HTML.

ShellFTP

Klienty FTP
31 sierpnia 2007

ShellFTP ShellFTP to prosty klient FTP przeznaczony przede wszystkim dla webmasterów jako szybkie narz?dzie do uploadowania plików na serwery WWW

Windows Live Mail Desktop Beta

Programy pocztowe
31 sierpnia 2007

Windows Live Mail Desktop Beta Darmowy program pocztowy Microsoftu, obs?uguj?cy dowoln? liczb? skrzynek pocztowych, zarówno stricte webowych, jak i standardowych (POP3, IMAP).

VDownloader 0.61

Pozosta?e
31 sierpnia 2007

VDownloader 0.61 Niewielki program, nie wymagaj?cy instalacji, który automatycznie pobiera pliki wideo z serwisów Google Video, YouTube oraz Grinvi. Pliki mog? by? w formacie AVI oraz MPEG.

Maxthon 2.0

Przegl?darki WWW
24 sierpnia 2007

Maxthon 2.0 Przegl?darka internetowa bazuj?ca na Internet Explorer. Posiada wiele dodatków, jak blokada wyskakuj?cych okienek czy zabezpieczanie has?em profili.

Safari

Przegl?darki WWW
23 sierpnia 2007

Safari Przegl?darka internetowa stworzona przez firm? Apple dla systemu Mac OS X. Obs?uguje w pe?ni obecne standardy internetowe. Dost?pna jest równie? wersja dla ?rodowiska Windows.

Flock

Przegl?darki WWW
23 sierpnia 2007

Flock Przegl?darka internetowa przeznaczona g?ównie dla osób prowadz?cych blogi lub korzystaj?cych z serwisów takich jak Flickr. Posiada wiele u?atwie? przy korzystaniu z wymienionych serwisów.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS