Internet

Sleipnir 2.7.2

Przegl?darki WWW
23 lipca 2008

Sleipnir 2.7.2 Nowa darmowa przegl?darka internetowa oparta na dwóch silnikach renderuj?ce: Trident z Internet Explorera, oraz Gecko z Firefoksa.

MailStore Home 2.6

Programy pocztowe
16 lipca 2008

MailStore Home 2.6 Program s?u?y do archiwizowania wiadomo?ci e-mail (w jednoplikowym archiwum) pochodz?cych z ró?nych programów pocztowych.

RSS Bandit 1.6.0.2

RSS
10 lipca 2008

RSS Bandit 1.6.0.2 Rozbudowany czytnik kana?ów RSS.

Opera 9.5

Przegl?darki WWW
25 czerwca 2008

Opera 9.5 Przegl?darka internetowa Opera stanowi alternatyw? dla Internet Explorer i Firefoxa. Jej du?ym atutem jest wysoka pr?dko?? dzia?ania, niewielkie wymagania sprz?towe co mo?e okaza? si? zbawienne dla u?ytkowników starszych komputerów oraz wysokie bezpiecze?stwo i ?atwo?? obs?ugi.

Firefox 3

Przegl?darki WWW
25 czerwca 2008

Firefox 3 Firefox jest jedn? z najcz??ciej u?ywanych przegl?darek stron internetowych na licencji Open Source. Pocz?tkowo nazywa?a si? Phoenix, potem Mozilla Firebird i Firebird.

Free Video Downloader 1.2

Pozosta?e
23 kwietnia 2008

Free Video Downloader 1.2 Prosty, nie wymagaj?cy instalacji program do ?ci?gania na dysk twardy klipów filmowych z takich serwisów jak: Maxior.pl, Smog.pl, Wrzuta.pl, Google Video i YouTube.

Gekko Manager v0.77

Klienty FTP
21 kwietnia 2008

Gekko Manager v0.77 Dwupanelowy, polskoj?zyczny, darmowy mened?er plików z wbudowanym klientem FTP.

KVIrc 3.4.0

Pozosta?e
20 kwietnia 2008

KVIrc 3.4.0 Klient sieci IRC wyró?niaj?cy si? nietypowym, jak na t? klas? aplikacji, kolorowym interfejsem i licznymi medialno-graficznymi usprawnieniami.

LinkyCat 1.21

Pozosta?e
19 kwietnia 2008

LinkyCat 1.21 Rozbudowany mened?er ulubionych stron WWW. Program mo?e importowa? i eksportowa? ulubione adresy mi?dzy Internet Explorerem, Firefoksem, Oper?, Mozill?, Netscape Navigatorem.

FireFTP 0.97.1

Przegl?darki WWW
18 kwietnia 2008

FireFTP 0.97.1 Wtyczka do Firefox'a w postaci modu?u klienta FTP, który integruje si? z programem w postaci kolejnej zak?adki.

e-Capsule Private Browser

Przegl?darki WWW
15 kwietnia 2008

e-Capsule Private Browser Przegl?darka internetowa, która wed?ug deklaracji producenta ma by? najbezpieczniejszym tego typu produktem dost?pnym na rynku.

Wiki Clicky 1.0

Pozosta?e
14 kwietnia 2008

Wiki Clicky 1.0 Darmowy program napisany po to, by wspomaga? u?ytkownika w procesie wyszukiwania informacji z Wikipedii.

Bulk Image Downloader 1.34

Pozosta?e
9 kwietnia 2008

Bulk Image Downloader  1.34 Program do pobierania i zapisywania obrazów z galerii internetowych.

ALFTP v4.1 beta 2

Klienty FTP
19 marca 2008

ALFTP v4.1 beta 2 Jest to darmowy i rozbudowany klient i serwer FTP. Mi?dzy innymi umo?liwia przegl?danie zawarto?ci serwera, wznawianie pobierania plików.

ALPass v2.74

Pozosta?e
18 marca 2008

ALPass v2.74 Jest to program do przechowywanie danych takich jak loginy i has?a. S? one szyfrowane w silnym kluczu szyfruj?cym 3DES. ALPass jest ?atwy w obs?udze - aby si? automatycznie zalogowa? na dan? stron? lub forum wystarczy raz klikn?? myszk?.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS