Internet

FrostWire 4.17.2

P2P
26 maja 2009

FrostWire 4.17.2 FrostWire to klient sieci Gnutella, która znana jest ze swego wsparcia dla poszukiwania muzyki i filmów.

BitComet 1.12

P2P
26 maja 2009

BitComet 1.12 BitComet to bardzo prosty w u?ytkowaniu klient sieci BitTorrent. Charakteryzuje si? mo?liwo?ci? pobierania wielu plików jednocze?nie, rozmowy z innymi u?ytkownikami na czacie oraz podgl?dem plików nie?ci?gni?tych w ca?o?ci.

Azureus Vuze 4.2

P2P
29 kwietnia 2009

Azureus Vuze 4.2 Vuze to najnowsza wersja programu znanego dawniej pod nazw? Azureus. To klient sieci BitTorrent oparty na Javie.

uTorrent 1.8.2

P2P
29 kwietnia 2009

uTorrent 1.8.2 uTorrent to ?wietny, darmowy program do wymiany plików. Jest bardzo niewielk?, prost? w obs?udze aplikacj?, która wyró?nia si? na tle rozbudowanych klientów P2P.

DC++ 0.7091

P2P
23 marca 2009

DC++ 0.7091 DCPlusPlus to najwa?niejszy klient sieci Direct Connect. Informacje o po?o?eniu plików znajduj? si? na specjalnych serwerach - hubach, na których jeste?my mile widziani, gdy sami udost?pniamy pewn? cz??? zasobów swojego dysku.

eMule 0.49c

P2P
23 marca 2009

eMule 0.49c eMule to znakomity, darmowy program do bezpo?redniej wymiany plików. Wszystkie pliki s? sprawdzane podczas pobierania, aby uniemo?liwi? pojawienie si? w nich b??dów. W razie, gdy plik b?dzie uszkodzony, aplikacja spróbuje naprawi? uszkodzon? cz???.

Gmail Backup 0.107

Programy pocztowe
19 marca 2009

Gmail Backup 0.107 Darmowy program do tworzenia kopii zapasowej archiwum Gmaila. Pobrane archiwum mo?na potem wgra? na inne konto Gmail.

Mozilla Firefox 3.0.5 PL

Przegl?darki WWW
17 grudnia 2008

Mozilla Firefox 3.0.5 PL Firefox jest jedn? z najcz??ciej u?ywanych przegl?darek stron internetowych na licencji Open Source. Pocz?tkowo nazywa?a si? Phoenix, potem Mozilla Firebird i Firebird.

Google Chrome 0.4.154.33

Przegl?darki WWW
12 grudnia 2008

Google Chrome 0.4.154.33 Prosta przegl?darka internetowa stworzona przez Google.

VDownloader 0.76

Pozosta?e
10 grudnia 2008

VDownloader 0.76 VDownloader 0.61 Niewielki program, nie wymagaj?cy instalacji, który automatycznie pobiera pliki wideo z serwisów Google Video, YouTube oraz Grinvi. Pliki mog? by? w formacie AVI oraz MPEG.

TeamViewer 4.0.5381

Klienty FTP
10 grudnia 2008

TeamViewer 4.0.5381 Jest to narz?dzie przeznaczone do zdalnego kontrolowania systemu korzystaj?c z internetu, a bez konieczno?ci instalacji klienta na komputerze.

The Bat! v4.0.28 Home Edition

Programy pocztowe
19 sierpnia 2008

The Bat! v4.0.28 Home Edition The Bat! Jest komercyjnym programem pocztowym ciesz?cym si? od lat ogromn? popularno?ci? w?ród u?ytkowników. Zawdzi?cza to przede wszystkim rozbudowanym mo?liwo?ciom konfiguracji i zaawansowanym funkcjom.

UpRight 1.2.1

Klienty FTP
14 sierpnia 2008

UpRight 1.2.1 Niewielki program s?u??cy do bardzo szybkiego wysy?ania plików na serwer FTP.

WinSCP 4.1.6

Klienty FTP
31 lipca 2008

WinSCP 4.1.6 Darmowy klient SFTP, FTP i SCP dla Windows korzystaj?cy z SSH. Program s?u?y przede wszystkim do bezpiecznego przesy?ania plików pomi?dzy lokalnym a zdalnym komputerem.

FileZilla 3.1.0.1

Klienty FTP
30 lipca 2008

FileZilla 3.1.0.1 Klient FTP umo?liwiaj?cy kopiowania plików do i z serwera FTP. Jego najciekawsze funkcje to: wznawianie przerwanych po??cze?, mo?liwo?? ograniczania pr?dko?ci przesy?ania plików, mo?liwo?? kolejkowania plików

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS