Internet

Opera 11

Internet
16 grudnia 2010

Opera 11 Opera 11 - najnowsza wersja znanej przegl?darki. W najnowszej wersji mamy mo?liwo?? zwi?kszenia funkcjonalno?ci przegl?darki poprzez rozszerzenia.

ooVoo 2.7.0.65

Internet
19 maja 2010

ooVoo 2.7.0.65

AQQ 2

Internet
15 marca 2010

AQQ 2 AQQ 2.x to darmowy, polski komunikator internetowy dla systemu Windows, który wyró?nia prostota obs?ugi, du?a funkcjonalno?? oraz obs?uga wielu sieci komunikacyjnych, przede wszystkim zdobywaj?cej coraz wi?ksz? popularno?? na ?wiecie otwartej sieci Jabber/XMPP, najpopularniejszej w Polsce sieci Gadu-Gadu oraz innych.

eM Client 1.5

Programy pocztowe
16 sierpnia 2009

eM Client 1.5 Wszechstronny klient poczty elektronicznej. To nowoczesna aplikacja b?d?ca po??czeniem klienta pocztowego, kalendarza, organizatora czasu i ksi??ki kontaktowej.

Pegasus Mail v4.41

Programy pocztowe
13 sierpnia 2009

Pegasus Mail v4.41 Klient poczty e-mail. Dobrze charakteryzuje go s?owo "bezpiecze?stwo". Jak dot?d nie dotarli?my do informacji o wirusach, które mog?yby mu zaszkodzi?. Program zosta? równie? wyposa?ony w obszerny zasób funkcji.

NexusFile V (5.1.2)

Klienty FTP
27 lipca 2009

NexusFile V (5.1.2) Sympatyczny i bardzo ?adny mened?er plików, który szybko zyskuje popularno?? na ca?ym ?wiecie. Zosta? napisany przez 21-latka z Korei Po?udniowej.

Pablo Commander 1.4

Klienty FTP
25 lipca 2009

Pablo Commander 1.4 Interesuj?cy mened?er plików autorstwa Pabla van der Meera. Oferuje standardowy zestaw operacji na plikach. Nie u?yjemy go w kompresji i dekompresji, bo jedynym formatem spakowanych plików, który rozumie, jest ZIP.

FreeCommander 2009.02

Klienty FTP
23 lipca 2009

FreeCommander 2009.02 Polska alternatywa dla Total Commandera. ?atwy w obs?udze mened?er plików, który z powodzeniem zast?pi zarówno TC, jak i Eksplorator Windows.

TC PowerPack 1.7

Klienty FTP
22 lipca 2009

TC PowerPack 1.7 Jedna z paczek rozszerze? do programu Total Commander. TCPP to zestaw zawieraj?cy popularnego mened?era plików w wersji 6.54 oraz szereg dodatków zawartych w jednym pliku instalacyjnym.

mIRC 6.35

Komunikatory
15 lipca 2009

mIRC 6.35 Jeden z najbardziej znanych klientów IRC (Internet Relay Chat), uznany przez serwis Download.com za jeden z 10 najpopularniejszych programów internetowych.

Yahoo! Messenger 9.0

Komunikatory
20 czerwca 2009

Yahoo! Messenger 9.0 Komunikacyjny gigant. Popularny poza granicami naszego kraju (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) komunikator pozwalaj?cy na prowadzenie rozmów tekstowych, g?osowych oraz wideo.

Konnekt 0.6.22

Komunikatory
19 czerwca 2009

Konnekt 0.6.22 Bardzo bogaty multikomunikator. Dzi?ki rozbudowanej konfiguracji i licznym dodatkowym wtyczkom mo?na dostosowa? go do swoich potrzeb

Spik 2.7

Komunikatory
18 czerwca 2009

Spik 2.7 Polski multikomunikator umo?liwiaj?cy rozmowy tekstowe i g?osowe (wysoki poziom transmisji d?wi?ku!). Spik umo?liwia po??czenie z komunikatorami Gadu-Gadu, ICQ i Tlen oraz serwerami Jabbera.

Google Talk

Komunikatory
16 czerwca 2009

Google Talk Intensywnie rozwijany komunikator internetowy. Kolejny ?wietny projekt Google, który ?wiat?o dziennie ujrza? - po raz pierwszy - w roku 2005. Jest w pe?ni sprz??ony z poczt? Gmail, wi?c aby móc z niego korzysta?, wystarczy posiada? konto pocztowe Google.

Miranda IM 0.7.19

Komunikatory
15 czerwca 2009

Miranda IM 0.7.19 Miranda to niezbyt znany, lecz bardzo elastyczny komunikator internetowy. Jego mo?liwo?ci s? ogromne. Za pomoc? wtyczek uaktywnimy ca?? gam? sieci, pocz?wszy od Gadu-Gadu, przez GTalk, Battle.net, ICQ, Skype, Tlen, Yahoo!, a? po IRC.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS