Narz?dzia

DeepBurner

Nagrywanie CD/DVD
17 sierpnia 2007

DeepBurner Bezp?atny program pozwalaj?cy nagrywa? p?yty Cd i DVD. ?atwo tworzy kopie p?yt, potrafi tak?e tworzy? p?yty bootowalne.

ImgBurn 2.3.2.0

Nagrywanie CD/DVD
17 sierpnia 2007

ImgBurn 2.3.2.0 Ciesz?cy si? popularno?ci? program przeznaczony do nagrywania p?yt CD/DVD. Obs?uguje wi?kszo?? popularnych formatów plików (BIN, CDI, CDR, DI, DVD, GCM, GI i inne).

CloneDVD 2.9.1.2

Nagrywanie CD/DVD
17 sierpnia 2007

CloneDVD 2.9.1.2 Program umo?liwiaj?cy zapisywanie materia?u na DVD cechuj?cy si? wysok? pr?dko?cia dzia?ania i prost? obs?ug?.

CloneCD 5.3.0.1

Nagrywanie CD/DVD
16 sierpnia 2007

CloneCD 5.3.0.1 Program do kopiowania p?yt CD ciesz?cy si? spor? popularno?ci? w?ród u?ytkowników. Dzia?a w trybie RAW(DAO-RAW).

CDBurnerXP Pro 3.0.116

Nagrywanie CD/DVD
16 sierpnia 2007

CDBurnerXP Pro 3.0.116 Darmowy program do nagrywanie p?yt CD i DVD, pozwala równie? na nagrywanie danych z obrazu ISO i zgrywanie p?yt Audio do plików w odpowiednich formatach.

Alcohol 120% 1.9.6.5429

Nagrywanie CD/DVD
16 sierpnia 2007

Alcohol 120% 1.9.6.5429 Program przeznaczony do nagrywania p?yt CD i DVD, umo?liwia równie? tworzenie zapasowych kopii oraz wirtualnych nap?dów, dzi?ki którym mo?emy odtwarza? bez konieczno?ci wk?adania p?yty.

WinRAR 3.71

Archiwizacja plików
16 sierpnia 2007

WinRAR 3.71 Popularny program do archiwizacji plików, tworzy archiwa z rozszerzeniem RAR, potrafi jednocze?nie obs?ugiwa? ZIP i inne.

TUGZip 3.4.0.2

Archiwizacja plików
16 sierpnia 2007

TUGZip 3.4.0.2 Darmowy archiwizer plikow, który poza klasycznymi opcjami rozpakowywania i pakowania pozwala na dodawanie komentarzy i napraw? nie dzia?aj?cych archiwów.

PowerArchiver 2007

Archiwizacja plików
16 sierpnia 2007

PowerArchiver 2007 Archiwizator plików, który umo?liwia obs?ug? kilkunastu najpopularniejszych formatów, pozwala jednocze?nie na rozkodowanie plików w czterech ró?nych metodach.

IZArc 3.81

Archiwizacja plików
16 sierpnia 2007

IZArc 3.81 Bezp?atny kompresor plików obs?uguj?cy bardzo du?? ilo?? dost?pnych formatów archiwów. Posiada te? opcj? otwierania i konwersji obrazów CD.

Alt Commander 1.3

Mened?ery plików
16 sierpnia 2007

Alt Commander 1.3 Bezp?atny menad?er plików b?d?cy alternatywa dla Total Commandera, poza podgl?dem plików w dwóch oknach zawiera równie? klienta FTP i konwerter obrazów.

Total Commander 7.01

Mened?ery plików
14 sierpnia 2007

Total Commander 7.01 Mened?er plików o wygodnym trybie dwóch okien, ?atwo?? poruszania si? za pomoc? wielu skrótów klawiszowych.

freeCommander 2007.05a

Mened?ery plików
14 sierpnia 2007

freeCommander 2007.05a Bezp?atny mened?er plików, który stanowi alternatyw? dla Total Commandera. Obs?uguje skompresowane pliki, ma równie? wbudowan? przegl?dark? plików graficznych.

7-zip 4.42

Archiwizacja plików
2 sierpnia 2007

7-zip 4.42 7-Zip to archiwizer, który poza znanymi formatami jak ZIP, RAR czy ARJ obs?uguje tak?e swój format 7z, który ma wyj?tkowo du?? kompresj?.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS