Narz?dzia

Gekko Manager v0.77

Mened?ery plików
21 kwietnia 2008

Gekko Manager v0.77 Dwupanelowy, polskoj?zyczny, darmowy mened?er plików z wbudowanym klientem FTP.

PC Decrapifier 1.8.8

Pozosta?e
15 kwietnia 2008

PC Decrapifier 1.8.8 Narz?dzie do usuwania ró?nego rodzaju pozosta?o?ci po oprogramowaniu w wersjach promocyjnych.

Axence NetTools 3.1

Pozosta?e
13 kwietnia 2008

Axence NetTools 3.1 Bezp?atny zestaw narz?dzi do skanowania, monitorowania i administrowania sieciami.

FileHamster 1.5.2.0

Pozosta?e
9 kwietnia 2008

FileHamster  1.5.2.0 Jest to program, który "pilnuje" wybrane pliki lub foldery i automatycznie zachowuje dokonane w nich zmiany tworz?c ich kopi? zapasow?.

CamStudio 2.0

Pozosta?e
25 marca 2008

CamStudio 2.0 Program s?u?y do rejestrowania wszystkiego, co si? dzieje na pulpicie, nagrywa wszystkie obrazy i d?wi?ki. W ten sposób mo?liwe jest stworzenie prezentacji, tutoriali, szkole?, przewodników itp.

ALZip v7.0 beta 1

Archiwizacja plików
17 marca 2008

ALZip v7.0 beta 1 Program kompresuj?cy, potrafi?cy otworzy? 36 ró?nych formatów i spakowa? pliki do 8 formatów. Umo?liwia równie? tworzenie samorozpakowuj?cych si? archiwów, zabezpieczania ich has?em oraz podzia?em na mniejsze pliki.

EVEREST Ultimate Edition v4.20

Pozosta?e
13 marca 2008

EVEREST Ultimate Edition v4.20 Program diagnostyczny umo?liwiaj?cy wy?wietlenie informacji o systemie i sprz?cie. Podaje szczegó?owe informacje o konfiguracji sprz?towej i systemowej komputera.

Weather Watcher 5.6.25

Pozosta?e
21 lutego 2008

Weather Watcher 5.6.25 Program Weather Watcher informuje o warunkach atmosferycznych panuj?cych w wybranym przez u?ytkownika mie?cie. Przedstawia nie tylko jest aktualn? prognoz? pogody, ale tak?e prognoz? na kolejne 10 dni.

Fresh Diagnose 7.76

Pozosta?e
21 lutego 2008

Fresh Diagnose 7.76 Bezp?atny program który pomo?e nam analizowa? i testowa? w?asny komputer pod wzgl?dem sprz?tu i oprogramowania.

K9 Web protection

Pozosta?e
25 stycznia 2008

K9 Web protection Program przeznaczony do kontroli rodzicielskiej. Posiada baz? URL, a jednocze?nie umo?liwia ustawienie w?asnych preferencji.

CommView 6.0 Build 574

Pozosta?e
17 stycznia 2008

CommView 6.0 Build 574 Program do monitorowania i analizowania aktywno?ci u?ytkowników w sieci lokalnej.

InstallJammer 1.2.4

Pozosta?e
17 stycznia 2008

InstallJammer 1.2.4 Program umo?liwiaj?cy tworzenie instalatorów aplikacji. Dzia?a dla ro?nych systemów operacyjnych.

Free Internet Window Washer 2.1

Pozosta?e
31 sierpnia 2007

Free Internet Window Washer 2.1 Program usuwa z dysku wszystkie ?lady po sesjach internetowych, m.in. pliki z pami?ci podr?cznej przegl?darki, histori?, wpisywane adresy URL, autouzupe?nienia i wpisy z formularzy

KeePass Password Safe 1.07

Pozosta?e
24 sierpnia 2007

KeePass Password Safe 1.07 Darmowy program s?u??cy do tworzenia listy hase? i bezpiecznego przechowywanie wszystkich naszych tajnych danych w jednym, dobrze zabezpieczonym miejscu.

SpeedFan 4.32

Pozosta?e
17 sierpnia 2007

SpeedFan 4.32 Program monitoruj?cy temperatury procesora, p?yty g?ówne i dysku twardego. Kontroluje stan dysków twardych i pr?dko?? wentylatorów.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS