Narz?dzia

Plikozgadula 1.4

Pozosta?e
24 lipca 2008

Plikozgadula 1.4 Ma?y, darmowy program, który potrafi zidentyfikowa? niemal ka?dy wskazany plik i podpowiedzie?, jak? aplikacj? mo?na go uruchomi?.

ScreenShot2File 1.3.5

Pozosta?e
17 lipca 2008

ScreenShot2File 1.3.5 Program do wykonywania zrzutów ca?ego ekranu lub aktywnego okna.

FlexTk Express v2.4.28

Pozosta?e
15 lipca 2008

FlexTk Express v2.4.28 Zbiór narz?dzi do zarz?dzania plikami, który umo?liwia klasyfikowanie i segregowanie plików, znajdowanie duplikatów, oczyszczanie dysku itd.

Podifier 2.1

Pozosta?e
10 lipca 2008

Podifier 2.1 Aplikacja umo?liwiaj?ca tworzenie kana?u RSS, za??czaj?c do niego jeden lub wi?cej plików MP3.

TrueCrypt 6.0a

Pozosta?e
9 lipca 2008

TrueCrypt 6.0a Darmowy program do szyfrowania danych.

freeCommander 2008.06

Mened?ery plików
1 lipca 2008

freeCommander 2008.06 Bezp?atny mened?er plików, który stanowi alternatyw? dla Total Commandera. Obs?uguje skompresowane pliki, ma równie? wbudowan? przegl?dark? plików graficznych.

Mail PassView v1.44

Pozosta?e
27 czerwca 2008

Mail PassView v1.44 Program do odzyskiwania hase? z klientów pocztowych.

MessenPass 1.20

Pozosta?e
26 czerwca 2008

MessenPass 1.20 Program do odzyskiwania hase? z najpopularniejszych zagranicznych komunikatorów internetowych.

Cobian Backup 9.1.1.187

Pozosta?e
25 czerwca 2008

Cobian Backup 9.1.1.187 Aplikacja do tworzenia kopii zapasowych plików, katalogów. Program umo?liwia zapisanie utworzonych kopii danych na serwerach FTP - mo?liwe jest wysy?anie i pobieranie danych.

KM Wakeup 1.4

Pozosta?e
15 maja 2008

KM Wakeup 1.4 Program s?u??cy do wy??czania, u?pienia czy obudzenia komputera o wybranej przez u?ytkownika porze. KM Wakeup mo?e równie? wy?wietli? komunikat, uruchomi? wybrany program czy odtworzy? d?wi?k.

wxDev-C++ 6.10.2

Pozosta?e
11 maja 2008

wxDev-C++ 6.10.2 Jest to odmiana programu DevC++, stworzona do pisania aplikacji opartych o wxWidgets - framework.

BlueJ 2.2.1

Pozosta?e
10 maja 2008

BlueJ 2.2.1 Jest to aplikacja przeznaczona do programowania w j?zyku JAVA. BlueJ zosta? stworzony do nauki tego j?zyka i tworzenia w nim prostych programów.

FastStone Capture 6.1

Pozosta?e
7 maja 2008

FastStone Capture 6.1 Program do tworzenia zrzutów ekranu. Posiada tak?e wbudowane narz?dzia edytorskie.

Sweet Home 3D 1.3

Pozosta?e
6 maja 2008

Sweet Home 3D 1.3 Bezp?atny program do amatorskiego projektowania wn?trz. Polega na aran?acji dwuwymiarowego wn?trza, a nast?pnie uzyskaniu podgl?du trójwymiarowego.

Free Uninstaller 1.1

Pozosta?e
27 kwietnia 2008

Free Uninstaller 1.1 Program jest jest zamiennikiem apletu Dodaj/Usu? programy. Jego g?ówna zalet? jest szybko?? dzia?ania - dzia?a du?o szybciej od systemowego apletu.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS