Narz?dzia

SIW (System Information for Windows)

Pozosta?e
27 maja 2009

SIW (System Information for Windows) System Information for Windows to bardzo rozbudowane narz?dzie s?u??ce pozyskiwaniu danych o systemie i sprz?cie. Program prezentuje szczegó?owe informacje zarówno na temat wszystkich podzespo?ów, jak równie? systemu, aplikacji, procesów, sterowników czy kodeków. Wy?wietla te? informacje o procesach uruchamianych automatycznie podczas startu systemu.

EVEREST Home Edition 2.20

Pozosta?e
27 maja 2009

EVEREST Home Edition 2.20 EVEREST Home Edtion to darmowa platform?, informuj?c? o tym, z czego z?o?ony jest nasz komputer. Mo?na dzi?ki niej dok?adnie pozna? wszystkie podzespo?y posiadanego komputera.

Fraps 2.9.8

Pozosta?e
5 stycznia 2009

Fraps 2.9.8 Fraps umo?liwia mierzenie wydajno?ci systemów w grach.

InfraRecorder 0.46.2

Nagrywanie CD/DVD
17 grudnia 2008

InfraRecorder 0.46.2 Program s?u??cy do tworzenia projektów CD/DVD i umo?liwiaj?cy ich nagranie na p?yty CD/DVD.

EarthView 3.10.0

Pozosta?e
17 grudnia 2008

EarthView 3.10.0 Aplikacja zmieniaj?ca pulpit w centrum obserwacji planety w nocy i za dnia.

ColorPicker 1.6.2

Pozosta?e
13 grudnia 2008

ColorPicker 1.6.2 ColorPicker to narz?dzie do wybierania kolorów, które b?dzie przydatne g?ównie dla webmasterów oraz programistów.

AutoHotkey 1.0.47.06

Pozosta?e
27 sierpnia 2008

AutoHotkey 1.0.47.06 Aplikacja pozwalaj?ca zautomatyzowa? prawie ka?d? czynno?? na komputerze poprzez przypisanie jej skrótów klawiaturowych lub klikni?cia joysticka lub myszki.

Volume Control 1.3

Pozosta?e
27 sierpnia 2008

Volume Control 1.3 Program umo?liwiaj?cy zdefiniowanie sekwencji klawiszy, za pomoc? której u?ytkownik b?dzie móg? zg?asza?, ?cisza? albo wy??cza? d?wi?k.

R-Studio 4.5

Pozosta?e
27 sierpnia 2008

R-Studio 4.5 Program do samodzielnego odzyskiwania danych.

Screenshot Captor 2.42.01

Pozosta?e
21 sierpnia 2008

Screenshot Captor 2.42.01 Narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie zrzutów ca?ego ekranu, jego cz??ci, aktywnego okna lub zaznaczonego obszaru.

Gadwin PrintScreen 4.3

Pozosta?e
21 sierpnia 2008

Gadwin PrintScreen 4.3 Aplikacja do tworzenia zrzutów ekranu.

MWSnap 3.00.0.74

Pozosta?e
21 sierpnia 2008

MWSnap 3.00.0.74 Program do robienia zrzutów ca?ego ekranu, jego cz??ci oraz wybranych okien.

Odkurzacz 11.3.0808

Pozosta?e
19 sierpnia 2008

Odkurzacz 11.3.0808 Program s?u??cy do usuwania z dysków zb?dnych plików tymczasowych.

vLite 1.2 Beta

Pozosta?e
31 lipca 2008

vLite 1.2 Beta Narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie p?yt instalacyjnych Windows Vista z w?asnymi ustawieniami.

nLite 1.4.8

Pozosta?e
31 lipca 2008

nLite 1.4.8 Narz?dzie umo?liwiaj?ce tworzenie p?yt instalacyjnych z w?asnymi ustawieniami.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS