Narz?dzia

3DMark 11

Narz?dzia
9 grudnia 2010

3DMark 11 Najnowsza wersja aplikacji do testowania wydajno?ci kart graficznych.

Altap Salamander 2.51

Narz?dzia
19 maja 2010

Altap Salamander 2.51

Unreal Commander 0.95

Mened?ery plików
12 lipca 2009

Unreal Commander 0.95 Mened?er plików pretenduj?cy do roli alternatywy dla Total Commandera. Cho? obecnie nie jest jeszcze tak rozbudowany jak p?atny konkurent, oferuje wiele funkcji, które zainteresuj? nawet bardzo wymagaj?cego u?ytkownika.

CCleaner 2.17

Pozosta?e
7 czerwca 2009

CCleaner 2.17 Crap Cleaner jest bezp?atnym programem s?u??cym do czyszczenia systemu Windows ze zb?dnych plików. Radzi sobie mi?dzy innymi z oczyszczaniem przegl?darek internetowych, usuwaniem niepotrzebnych plików z systemu i wszystkich innych zainstalowanych aplikacji.

Iceows 4.2

Archiwizacja plików
5 czerwca 2009

Iceows 4.2 Iceows powsta? kilka lat temu nazywaj?c si? pierwotnie ArjFolder i jak sama nazwa wskazuje by? w g?ównej mierze nak?adk? na popularny niegdy? program do kompresji Arj. ArjFolder zawiera? w sobie modu? kompresji ZIP (radzi? sobie tak?e z odpakowaniem innych rodzajów skompresowanych plików), dzi?ki czemu by? programem bardziej uniwersalnym.

Avira Antivir Personal - Free Antivirus 9

Pozosta?e
3 czerwca 2009

Avira Antivir Personal - Free Antivirus 9 Avira AntiVir Personal to jeden z najlepszych, bezp?atnych systemów antywirusowych. Za darmo daje on mo?liwo?ci podobne do tych, oferowanych przez drogie programy.

RegCleaner 4.3

Pozosta?e
3 czerwca 2009

RegCleaner 4.3 RegCleaner to doskona?y program s?u??cy do zarz?dzania rejestrem systemowym. Pozwala na wykonanie wielu czynno?ci, które pozwol? utrzyma? komputer w czysto?ci.

RegSeeker 1.55

Pozosta?e
3 czerwca 2009

RegSeeker 1.55 RegSeeker to program przeznaczony do oczyszczania rejestru. Jego ogólnym za?o?eniem jest zaprowadzenie porz?dku w posiadanym przez Ciebie systemie operacyjnym. RegSeeker oferuje narz?dzia, takie jak: wyszukiwarka wpisów w rejestrze, deinstalator aplikacji, edytor autostartu systemowego, edytor ostatnio otwieranych aplikacji itp. Na tym jednak nie ko?czy si? funkcjonalno?? Seekera.

Odkurzacz 11.3

Pozosta?e
3 czerwca 2009

Odkurzacz 11.3 Odkurzacz jest przeznaczony dla ka?dego, kto cho? raz spotka? si? z problemem usuni?cia zb?dnych plików tymczasowych, niepotrzebnie zajmuj?cych cenne miejsce na dysku twardym. Po zainstalowaniu zaleca si? pobranie najnowszej definicji bazy filtrów.

Free Uninstaller 1.1

Pozosta?e
3 czerwca 2009

Free Uninstaller 1.1 Free Uninstaller jest darmowym programem s?u??cym do usuwania programów zainstalowanych w systemie Windows.

ComboFix

Pozosta?e
3 czerwca 2009

ComboFix ComboFix to ?wietny program, który potrafi wskaza? pliki spyware oraz adware, a tak?e trojany wyst?puj?ce w komputerze.

RightMark Audio Analyser 6.2.3

Pozosta?e
27 maja 2009

RightMark Audio Analyser 6.2.3 RMAA to najbardziej uznany, darmowy program testuj?cy kart? d?wi?kow?. Program ró?norodnymi testami sprawdza m.in. w?a?ciwo?ci elektroakustyczne karty, obs?ugiwane tryby, dynamik? oraz poziom szumu. Po latach rozwoju, wyniki testów tego niewielkiego programu s? porównywalne z tymi, uzyskiwanymi za pomoc? drogiego, specjalistycznego sprz?tu.

Tester Monitora 2.0.1

Pozosta?e
27 maja 2009

Tester Monitora 2.0.1 Tester Monitora to program przeznaczony do testowania i oceny stanu monitora. Zawiera szereg plansz i testów u?atwiaj?cych sprawdzenie posiadanego sprz?tu. Szczególnie polecany jest serwisantom, naprawiaj?cym monitory, którym znacznie u?atwi wykonanie niezb?dnych regulacji i zdiagnozowanie niektórych usterek.

Memtest86+ 2.11

Pozosta?e
27 maja 2009

Memtest86+ 2.11 Memtest86+ to ceniony program do testowania ko?ci pami?ci RAM w komputerach opartych o architektur? Intel, AMD lub VIA x86. Program pracuje ca?kowicie niezale?nie od systemu operacyjnego - jest uruchamiany z p?yty CD lub pami?ci USB (PenDrive).

3DMark06 1.1.0

Pozosta?e
27 maja 2009

3DMark06 1.1.0 3DMark to profesjonalny program do testowania wydajno?ci karty graficznej. Udost?pnia szereg testów umo?liwiaj?cych sprawdzenie, w jaki stopniu uk?ad graficzny komputera spe?nia swoje poszczególne zadania.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS