Multimedia

GOM Player 2.1.9.3753

Video
24 lutego 2008

GOM Player 2.1.9.3753 GOM Player jest to darmowy odtwarzacz DVD oraz plików video. Umo?liwia ogl?danie cz??ciowo uszkodzonych oraz nie do ko?ca pobranych filmów.

VirtualDub 1.7.8

Video
21 lutego 2008

VirtualDub 1.7.8 VirtualDub jest to proste narz?dzie pozwalaj?ce na edycj? plików wideo. Pozwala m. in. na zmian? kompresji, usuwanie i wstawianie klatek filmowych, edycj? ?cie?ki audio.

Audio Tagging Tools

Muzyka
31 sierpnia 2007

Audio Tagging Tools Program umo?liwia szybkie dokonywanie zmian w tagach plików d?wi?kowych, zmian nazw i znajdowanie duplikatów.

VLC media player 0.8.6c

Video
14 sierpnia 2007

VLC media player 0.8.6c Odtwarzacz umo?liwiaj?cy odtwarzanie plików audio i wideo, rozpowszechniany na licencji open source. G?ównym atutem jest dobra jako?? odtwarzania multimediów za pomoc? strumieni internetowych.

SubEdit Player 4060

Video
14 sierpnia 2007

SubEdit Player 4060 Program do odtwarzania plików wideo (równie? filmów z napisami), umo?liwia edycj? napisów, szybkie wej?cie w tryb pe?noekranowy.

SMPlayer 0.5.21

Video
14 sierpnia 2007

SMPlayer 0.5.21 Odtwarzacz plików audio i video, odtwarza wi?kszo?? dost?pnych formatów. Bez problemu wy?wietla teksty do filmów i pozwala na edycj? ich ustawie?.

CinemaPlayer 1.5.3

Video
14 sierpnia 2007

CinemaPlayer 1.5.3 Odtwarzacz filmów umo?liwiaj?cy równie? odczyt napisów. Za jego pomoc? bez problemu ods?uchamy te? muzyk? zapisana w popularnych formatach jak mp3 czy wav.

Winamp 5.35

Muzyka
14 sierpnia 2007

Winamp 5.35 Bezp?atny program s?u??cy do odtwarzania plików audio i video. Umo?liwia równie? nagrywanie i zgrywanie p?yt CD.

foobar2000 0.9.4.3

Muzyka
14 sierpnia 2007

foobar2000 0.9.4.3 Program do odtwarzania dzwi?ku, wyróznia si? spo?ród innych programów rewelacyjn? jako??i? d?wi?ku. Zosta? stworzy przez wspó?twórce WinAmpa.

iTunes 7.3

Muzyka
14 sierpnia 2007

iTunes 7.3 Program za pomoc? którego mo?emy odtwarza? muzyk?, s?ucha? radia sieciowego, wypala? p?yty CD, tworzy? w?asne playlisty.

jetAudio 7.0.2.3016

Muzyka
14 sierpnia 2007

jetAudio 7.0.2.3016 Darmowy program do odtwarzania plików audio i video, uznawany za konkurencj? dla znanego WinAmpa.

CinePaint 0.2

Video
3 sierpnia 2007

CinePaint 0.2 Program do edycji i tworzenia klatek filmowych 35mm. Oparty zosta?a o kod ?ród?owy open sorce'owego Gimpa.

VirtualDub 1.6.19

Video
2 sierpnia 2007

VirtualDub 1.6.19 VirtualDub pozwala na edycj? plików wideo oferuj?c u?ytkownikowi szereg przydatnych funkcji takich jak kompresj?, przegl?danie poklatkowe, zrzut klatek filmu do obrazów, usuwanie i dodawanie wybranych fragmentów filmu, nak?adanie filtrów, a tak?e wklejanie do filmu obrazów statycznych.

Audacity 1.2.6

Muzyka
1 sierpnia 2007

Audacity 1.2.6 Przyjazne w obs?udze, open source'owe narz?dzie do nagrywania, edycji, miksowania i zapisywania plików audio.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS