Multimedia

Free Video Flip and Rotate 1.4.1.3

Video
18 lipca 2008

Free Video Flip and Rotate 1.4.1.3 Program s?u??cy do bardzo szybkiej edycji plików filmowych.

SUPER v2008 Build 32

Video
10 lipca 2008

SUPER v2008 Build 32 Enkoder, dekoder, odtwarzacz i konwerter plików filmowych.

Free Video Dub 1.4.1.3

Video
10 lipca 2008

Free Video Dub 1.4.1.3 ?atwe w obs?udze narz?dzie przeznaczone do przycinania filmów.

BESTplayer 2.04

Video
3 lipca 2008

BESTplayer 2.04 Jest to polski, rozbudowany (pomimo swoich ma?ych rozmiarów) program s?u??cy do ogl?dania filmów z napisami. BESTplayer nie ma instalatora - po ?ci?gni?ciu mo?e od razu odtwarza? pliki video.

Pazera Free Video to Flash Converter 1.0

Video
26 kwietnia 2008

Pazera Free Video to Flash Converter 1.0 Program do konwersji pliku video do formatu FLAsh Video (.flv, .swf). Mo?liwe jest nie tylko konwersowanie ca?ego pliku, ale tak?e jego dowolnej cz??ci.

Lame Front-End 1.0

Muzyka
25 kwietnia 2008

Lame Front-End 1.0 Program do kodowania oraz dekodowania plików MP3. Do kompresji wykorzystuje koder LAME.

Pazera Free FLV to AVI Converter 1.1

Video
24 kwietnia 2008

Pazera Free FLV to AVI Converter 1.1 Program konwertuje pliki Flash Video (.flv, .swf) do formatu .avi lub .mpg.

Free Video Downloader 1.2

Video
23 kwietnia 2008

Free Video Downloader 1.2 Prosty, nie wymagaj?cy instalacji program do ?ci?gania na dysk twardy klipów filmowych z takich serwisów jak: Maxior.pl, Smog.pl, Wrzuta.pl, Google Video i YouTube.

AllToAvi v4 Beta 6.1

Video
1 kwietnia 2008

AllToAvi v4 Beta 6.1 Darmowy program do konwersji plików video do formatu avi z mo?liwo?ci? dodawania napisów, zmian? rozdzielczo?ci i wyboru ?cie?ki audio oraz rodzaju kodeka.

VirtualDubMod Surround 1.6.0.0

Video
27 marca 2008

VirtualDubMod Surround 1.6.0.0 S?u?y do obróbki plików video. Umo?liwia mi?dzy innymi dzielenie i ??cznie plików video, zmian? rozdzielczo?ci, wstawianie dodatkowych klatek, wtapianie napisów, wyci?ganie ?cie?ek audio, zgrywanie obrazu z karty telewizyjnej, kompresje wybranym kodekiem.

Any Video Converter 2.5.9

Video
27 marca 2008

Any Video Converter 2.5.9 Program ten umo?liwia szybk? konwersj? plików video, nawet do formatu MPEG-4, obs?ugiwanego przez iPod/PSP'y, telefony komórkowe oraz odtwarzacze MP4. Any Video Converter umo?liwia tak?e pobieranie filmów z YouTube i Google Video.

ALShow v1.62

Video
18 marca 2008

ALShow v1.62 Jest to odtwarzacz plików video obs?uguj?cy wiele formatów. Umo?liwia tak?e odtwarzanie filmów DVD oraz TV. Wszystkie kodeki s? wbudowane w program.

ALSong v1.52

Muzyka
18 marca 2008

ALSong v1.52 Jest to nie tylko rozbudowany odtwarzacz plików muzycznych. Jego dodatkow? funkcj? jest mo?liwo?? pobierania i wy?wietlania tekstów utworów w trakcie ich odtwarzania.

VeohTV 3.9.0.1099

Video
13 marca 2008

VeohTV 3.9.0.1099 Jest to program umo?liwiaj?cy ogl?danie i nagrywanie telewizji na komputerze. Umo?liwia dost?p do wielu darmowych kana?ów telewizyjnych oraz do plików video znajduj?cych si? na stronach YouTube, Yahoo oraz Veoh.

CinemaPlayer 1.6 beta8

Video
13 marca 2008

CinemaPlayer 1.6 beta8 Odtwarzacz filmów umo?liwiaj?cy równie? odczyt napisów. Za jego pomoc? bez problemu ods?uchamy te? muzyk? zapisana w popularnych formatach jak mp3 czy wav.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS