Biuro i szko?a

GS-Calc 7.3

Arkusze kalkulacyjne
24 października 2007

GS-Calc 7.3 Zaawansowany arkusz kalkulacyjny posiadaj?cy wiele przydatnych formu? i opcji. Stanowi alternatyw? dla Microsoft Excel.

PDF Transformer 2.0 Pro

Pozosta?e
5 września 2007

PDF Transformer 2.0 Pro Niewielki, ale przydatny program s?u??cy do tworzenia plików PDF, jak równie? konwersji PDF do plików DOC, XLS czy HTML.

Jaws PDF Creator 4.1

Pozosta?e
5 września 2007

Jaws PDF Creator 4.1 Niewielki kreator plików w formacie PDF. Program instalowany jest jako wirtualna drukarka i aby utworzy? PDF'a wystarczy klikn?? "drukuj".

+FIRMA 5.5.1

Programy ksi?gowe
24 sierpnia 2007

+FIRMA 5.5.1 Pakiet dla ma?ych ?rednich firm, który pomo?e w prowadzeniu ksi?gowo?ci. Zawiera kilka dodatków, które umo?liwiaj? prowadzenie ewidencji.

RAKSSQL Ksi?ga Podatkowa i Rycza?t 2007

Programy ksi?gowe
17 sierpnia 2007

RAKSSQL Ksi?ga Podatkowa i Rycza?t 2007 Jest to jeden z modu?ów systemu RAKSSQL2000, który pomaga w prowadzeniu ksi?gowo?ci i rozliczaniu si? z Urz?dem Skarbowym. Prócz prowadzenia ewidencji przychodów oblicza i drukuje deklaracje PIT i VAT.

PrimoPDF 3.1

Pozosta?e
16 sierpnia 2007

PrimoPDF 3.1 Darmowy program umo?liwiaj?cy konwersj? na format PDF dowolnej aplikacji posiadaj?cej opcj? "drukowania".

Adobe Reader

Pozosta?e
16 sierpnia 2007

Adobe Reader Bezp?atna przegl?darka dokumentów zapisanych w formacie Portable Document Format - PDF. W najnowszej wersji usprawniona zosta?a praca grupowa i ulepszony interfejs programu.

VATowiec 3.30

Programy ksi?gowe
10 sierpnia 2007

VATowiec 3.30 Bezp?atny program (dla jednego u?ytkownika) pozwalaj?cy prowadzi? uproszczon? jak i pe?n? rachunkowo?? rejestrów sprzeda?y i zakupów Vat, ewidencj? ?rodków trwa?ych, obs?ug? kasy i wiele innych.

!SuperDruk 4.0.00

Programy ksi?gowe
10 sierpnia 2007

!SuperDruk 4.0.00 Bezp?atny program umo?liwiaj?cy tworzenie druków zgodne z obowi?zuj?cymi standardami. Pozwala tworzy? druki na podstawie dostepnych wzorców jak i wprowadza? w?asne modyfikacje.

Ksi?ga Express STD 4.5.02

Programy ksi?gowe
10 sierpnia 2007

Ksi?ga Express STD 4.5.02 Bezp?atny program umo?liwiaj?cy prowadzenie Podatkowej Ksi?gi Przychodów i Rozchodów, Rejestrów Sprzeda?y i Zakupów Vat. Przydatny równie? przy deklaracja PIT.

Faktura 1! 5.1.20

Programy ksi?gowe
10 sierpnia 2007

Faktura 1! 5.1.20 To darmowa wersja programu Faktura Express firmy TGSoft. Umo?liwia wystawianie faktur Vat, rachunków, korekt, faktur pro forma.

Gnumeric 1.6.3

Arkusze kalkulacyjne
10 sierpnia 2007

Gnumeric 1.6.3 Arkusz kalkulacyjny stanowi?cy cz??? pakietu biurowego GNOME Office. Jest alternatyw? dla programów takich jak Microsoft Excel.

AbiWord 2.4.6

Edytory tekstu
10 sierpnia 2007

AbiWord 2.4.6 Procesor tekstu rozpowszechniany na licencji GPL. Program obs?uguje wiele powszechnie znanych formatów jak np.: RTF, HTMKL, LATeX, DOC.

KOffice 1.6.3

Edytory tekstu
10 sierpnia 2007

KOffice 1.6.3 Zestaw aplikacji biurowych dla ?rodowiska KDE, udost?pniony na zasadach Ogólnej Licencji Publicznej GNU. Odpowiednik Microsoft Office

OpenOffice 2.2.1

Edytory tekstu
10 sierpnia 2007

OpenOffice 2.2.1 Pakiet oprogramowanie biurowego Open Source. W sk?ad pakietu wchodz?: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor grafiki, prezentacji, kodu HTML i in. Jest alternatyw? dla Microsoft Office.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĚźone

Kontakt | RSS