Biuro i szko?a

Fizyka KPD

Edukacja
18 marca 2009

Fizyka KPD Fizyka - Komputerowe Programy Dydaktyczne to zestaw kilkunastu darmowych aplikacji opracowanych przez prof. Zbigniewa K?kola.

Celestia

Edukacja
18 marca 2009

Celestia Celestia to bezp?atny, trójwymiarowy symulator kosmosu. Program jest swego rodzaju planetarium, które umo?liwia ogl?danie cia? niebieskich, sztucznych satelitów, planet, ksi??yców i innych obiektów kosmicznych.

Convert 4.1

Edukacja
18 marca 2009

Convert 4.1 Convert to program, który na dysku zajmuje tylko pó? megabajta, ale niech to nikogo nie zwiedzie, bo to prawdziwy kombajn do konwertowania danych.

FNGraph 2.61

Edukacja
18 marca 2009

FNGraph 2.61 FNG to interesuj?ca aplikacja zwi?zana z wykresami funkcji. Umo?liwia porównywanie funkcji, a ponadto oblicza ich warto?ci i przeprowadza mnóstwo analiz.

DeadLine 2.36

Edukacja
18 marca 2009

DeadLine 2.36 DeadLine to rozbudowany program pomocny przy kre?leniu wykresów funkcji i rozwi?zywaniu równa?.

Calculator Prompter 2.51

Edukacja
17 marca 2009

Calculator Prompter 2.51 Calculator Prompter to por?czny kalkulator, umo?liwiaj?cy przeprowadzanie bardziej skomplikowanych matematycznych oblicze?.

Kurso de Esperanto 3.2

Edukacja
17 marca 2009

Kurso de Esperanto 3.2 Kurso de Esperanto tworzy pewien rodzaj kursu sk?adaj?cego si? z 12 lekcji, gdzie pierwszych 7 obejmuje wymow? wraz z ?wiczeniami ze s?uchu, a 5 kolejnych g?ównie ?wiczenia z rozumienia tekstów.

CyTaT 5.2

Edukacja
17 marca 2009

CyTaT 5.2 Program CyTaT 5.2 to ostatnia wersja jednego z najciekawszych polskich zbiorów cytatów. Autorzy przygotowali ponad 20 tysi?cy z?otych my?li, aforyzmów i powiedze?.

Wierszownik 4.4

Edukacja
17 marca 2009

Wierszownik 4.4 Wierszownik 4.4 to bogaty katalog poezji. Bogaty, bo zawiera oko?o 9 tysi?cy utworów, ale tak?e szeroki, zwa?ywszy na fakt, ?e napotkamy si? w nim na poezj? polsk? i zagraniczn? oraz liczne poetyckie debiuty.

EditPad Lite 6.4.3

Edytory tekstu
14 sierpnia 2008

EditPad Lite 6.4.3 Jest to zaawansowany edytor tekstowy oferuj?cy szereg opcji. Program zaprojektowano z my?l? o maksymalnym u?atwieniu wszelkiego rodzaju plików tekstowych.

PrimoPDF 4

Pozosta?e
13 marca 2008

PrimoPDF 4 Darmowy program umo?liwiaj?cy konwersj? na format PDF dowolnej aplikacji posiadaj?cej opcj? "drukowania".

Ksi?ga Express STD 5.1.00

Programy ksi?gowe
13 marca 2008

Ksi?ga Express STD 5.1.00 Bezp?atny program umo?liwiaj?cy prowadzenie Podatkowej Ksi?gi Przychodów i Rozchodów, Rejestrów Sprzeda?y i Zakupów Vat. Przydatny równie? przy deklaracja PIT.

GSview 4.9

Pozosta?e
6 marca 2008

GSview 4.9 Jest to darmowy graficzny interfejs dla programu Ghostscript, który pozwala na odczyt plików zapisanych w j?zyku PostScript (PS) oraz Portable Document Format (PDF), a nast?pnie ich konwersj? do wielu formatów.

Ghostscript 8.61

Pozosta?e
6 marca 2008

Ghostscript 8.61 Program ten pozwala na odczyt plików zapisanych w j?zyku PostScript oraz PDF a nast?pnie konwersj? do wielu formatów.

Bullzip PDF Printer 4.0.0.549

Pozosta?e
5 marca 2008

Bullzip PDF Printer 4.0.0.549 Bullzip PDF Printer to darmowa aplikacja s?u??ca do zapisu plików w formacie PDF. Jest to mo?liwe w dowolnym programie, posiadaj?cym opcj? "podgl?d wydruku".

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS