Grafika i zdj?cia

Picasa 2.7

Przegl?darki
3 kwietnia 2008

Picasa 2.7 Darmowe programowanie stworzone przez Google do katalogowania i przegl?dania zdj??.

ALSee v4.12 beta 1

Edytory
19 marca 2008

ALSee v4.12 beta 1 Jest to program do przegl?dania plików graficznych. Obs?uguje 24 ró?ne formaty.

GIMP 2.4.4

Edytory
7 lutego 2008

GIMP 2.4.4 Open source'owa aplikacja b?d?ca alternatyw? dla p?atnych programów graficznych. Umo?liwia prac? na warstwach i obs?uguje wiele formatów graficznych.

Ultimate Paint Standard 2.88

Edytory
6 grudnia 2007

Ultimate Paint Standard 2.88 Darmowy program przeznaczony do tworzenia i edycji grafiki rastrowej. Wspiera podstawowe formaty graficzne i obs?uguje skanery dzia?aj?ce w oparciu o TWAIN.

GIMP 2.4.2

Edytory
23 listopada 2007

GIMP 2.4.2 Open source'owa aplikacja b?d?ca alternatyw? dla drogich programów graficznych. Program umo?liwia prac? na warstwach i obs?uguje wiele formatów graficznych.

QuarkXPress 7.3 PL

DTP
5 wrze¶nia 2007

QuarkXPress 7.3 PL Program do sk?adu publikacji DTP, umo?liwia projektowanie broszur, folderów, gazet czy ksi??ek. Nowa wersja ma lepsza obs?ug? tabel i eksportu z plików PDF.

InDesign CS3

DTP
5 wrze¶nia 2007

InDesign CS3 Program do sk?adu publikacji DTP. Jest to najnowsza wersja firmy Adobe, oferuje wiele przydatnych narz?dzi. W najnowszej wersji wprowadzono mi?dzy innymi wyra?enia regularne i oraz system obs?ugi tabel.

DesignPro 5

DTP
5 wrze¶nia 2007

DesignPro 5 Program dzi?ki któremu mo?na tworzy? wizytówki i ró?ne etykiety (tak?e na p?yty CD). Ma mo?liwo?? wspó?pracy z Excelem. Jego zalet? poza rozbudowanymi funkcjami jest to, ?e rozpowszechniany bezp?atnie.

Photobie 4.1.1

Edytory
31 sierpnia 2007

Photobie 4.1.1 Photobie to bardzo ciekawy, bezp?atny edytor graficzny, który obs?uguje warstwy. Tym samym oferuje funkcjonalno?? dost?pn? jak dot?d tylko w komercyjnych, cz?sto bardzo drogich programach.

ACDSee Photo Manager 9.0

Przegl?darki
24 sierpnia 2007

ACDSee Photo Manager 9.0 Popularna przegl?darka graficzna, która posiada dodatkowe opcje katalogowania i prostej edycji grafik. ACDSee pozwala na tworzenie slajdów i tworzenie galerii HTML.

XnView

Przegl?darki
17 sierpnia 2007

XnView Program do przegl?dania i prostej edycji plików graficznych. Poza obs?ug? wielu formatów graficznych mo?liwe jest otwierania plików tekstowych.

Paint Shop Pro

Edytory
17 sierpnia 2007

Paint Shop Pro Komercyjny edytor grafiki bitmapowej b?d?cy konkurencj? dla znanego Photoshopa. Obs?uguje wiele warstw i p?dzli (dzi?ki którym uzyskuje si? ciekawe efekty).

Photoshop CS3 PL

Edytory
17 sierpnia 2007

Photoshop CS3 PL Komercyjny program przeznaczony do edycji grafiki rastrowej, posiada wiele opcji jak zniekszta?canie warstw, redukcj? szumu. Photoshop pozwala na prac? na wielu warstwach.

KOffice 1.6.3

Edytory
10 sierpnia 2007

KOffice 1.6.3 Zestaw aplikacji biurowych dla ?rodowiska KDE, udost?pniony na zasadach Ogólnej Licencji Publicznej GNU. Odpowiednik Microsoft Office

IrfanView 4.00

Przegl?darki
3 sierpnia 2007

IrfanView 4.00 IrfanView jest prost? przegl?dark? plików graficznych, ciesz?c? si? spora popularno?ci? w?ród u?ytkowników.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS