Grafika i zdj?cia

Inkscape 0.46

Edytory
3 czerwca 2009

Inkscape 0.46 Inkscape to dynamicznie rozwijaj?cy si?, darmowy edytor grafiki wektorowej. Z ka?d? ods?on? program jest coraz bogatszy w opcje, a jednocze?nie zachowuje pe?n? prostot? obs?ugi, by ka?dy, nawet pocz?tkuj?cy u?ytkownik móg? co? w nim zaprojektowa?.

SWiSH Max2

Edytory
23 marca 2009

SWiSH Max2 Program do tworzenia prezentacji i stron internetowych we Flashu. W przeciwie?stwie do profesjonalnego pakietu Adobe Flash, SWiSH Max 2 przeznaczony jest dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników, którzy szukaj? ?atwej obs?ugi i niskiej ceny.

FontCreator 5.6

DTP
18 marca 2009

FontCreator 5.6 FontCreator s?u?y do edycji i tworzenia czcionek komputerowych. Program obs?uguje formaty OpenType i TrueType.

FuturixImager 5.9.1

Przegl?darki
7 stycznia 2009

FuturixImager 5.9.1 Darmowa przegl?darka plików graficznych.

ColorPicker 1.6.2

Edytory
13 grudnia 2008

ColorPicker 1.6.2 ColorPicker to narz?dzie do wybierania kolorów, które b?dzie przydatne g?ównie dla webmasterów oraz programistów.

Blender 2.47

Edytory
25 sierpnia 2008

Blender 2.47 Program do tworzenia zaawansowanej grafiki 3D.

Photo! Editor 1.0

Edytory
30 lipca 2008

Photo! Editor 1.0 Program zawieraj?cy wiele narz?dzi s?u??cych do edycji zdj??.

XnView v1.94

Przegl?darki
23 lipca 2008

XnView v1.94 Program do przegl?dania i prostej edycji plików graficznych. Poza obs?ug? wielu formatów graficznych mo?liwe jest otwierania plików tekstowych.

IrfanView 4.20

Przegl?darki
22 lipca 2008

IrfanView 4.20 IrfanView jest prost? przegl?dark? plików graficznych, ciesz?c? si? spora popularno?ci? w?ród u?ytkowników.

GIMP 2.4.6

Edytory
25 czerwca 2008

GIMP 2.4.6 Open source'owa aplikacja b?d?ca alternatyw? dla p?atnych programów graficznych. Umo?liwia prac? na warstwach i obs?uguje wiele formatów graficznych.

FastStone Image Viewer 3.5

Przegl?darki
8 maja 2008

FastStone Image Viewer 3.5 Jest to program s?u??cy do przegl?dania, konwertowania i edycji obrazów.

Maya Personal Learning Edition 8.5

Edytory
5 maja 2008

Maya Personal Learning Edition 8.5 Pakiet przeznaczony do modelowania i tworzenia animacji 3D. Dost?pna jest zarówno wersja profesjonalna jak i do zastosowa? niekomercyjnych.

1-More MiniShow 1.10

Przegl?darki
16 kwietnia 2008

1-More MiniShow 1.10 Program u?atwiaj?cy dzielenie si? zasobami graficznymi komputera z innymi u?ytkownikami sieci.

Fast Image Resizer v0.95

Edytory
12 kwietnia 2008

Fast Image Resizer v0.95 Jest to prosty program do szybkiego skalowania du?ej ilo?ci obrazów, np. przeznaczonych do umieszczenia na stronie WWW lub wys?ania e-mailem.

ArtWaver 1.2

Edytory
8 kwietnia 2008

ArtWaver 1.2 Dodaje animowane efekty do zdj??.

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS