FCKeditor

Nazwa programu: FCKeditor
Kategorie: Tworzenie WWW » Pozosta?e
Producent: Frederico Caldeira Knabben
http://FredCK.com
Strona programu: http://www.fckeditor.net/
Data zamieszczenia: 29 sierpnia 2007
Licencja: Open source
Systemy operacyjne: Windows XP, Linux, Windows 98, Windows 2000, Windows Vista, Windows 2003, Mac OS
Wielko¶c pliku: 1,17 MB
Pobrań: 1066

Pobierz

Opis

FCKeditor spo?ród wielu podobnych rozwi?za? wyró?nia si? dopracowaniem detali. Podstawa systemu napisana zosta?a jako JavaScript uruchamiany w przegl?darce (kompatybilny z Internet Explorerem oraz Firefoksem), jednak dost?pny jest tak?e "backend" w postaci skryptów do uruchomienia na serwerze (dostarczonych w wielu j?zykach, m.in. w PHP).

W ten sposób oprócz standardowej funkcjonalno?ci - typu pogrubienia, zmiana czcionek, obs?uga stylów czy tworzenie tabel, dost?pne jest na przyk?ad oryginalne narz?dzie do wstawiania obrazów, z opcj? ich prostego i wygodnego uploadu na serwer wprost z przegl?darki.

Wdro?enie FCKeditor jest bardzo proste - sprowadza si? do wstawienia odpowiednich kodów JS do twojego systemu. Istnieje mo?liwo?? wybrania poziomu rozbudowania edytora - mo?esz wy??czy? cz??? zaawansowanych narz?dzi w celu zwi?kszenia przejrzysto?ci interfejsu (trzeba przyzna?, ?e ogrom opcji mo?e przyt?acza?). FCKeditor ma niestety jedn? powa?n? wad? - jest do?? "ci??ki" i jego pierwsze ?adowanie w przegl?darce mo?e zaj?? kilka cennych sekund.

Serwis SourceForge.Net przyzna? programowi wyró?nienie "projekt miesi?ca". Wydaje si?, ?e przyznany tytu? jest w pe?ni zas?u?ony, gdy? ma?o jest darmowych skryptów, które mo?na uzna? za tak dopracowane, a jednocze?nie tak przydatne w wielu ró?norakich zastosowaniach.

Zrzuty ekranu
FCKeditor
Powi±zane publikacje
 
Komentarzy: 1
Dodaj komentarz »
Użytkownik gumamp jest offline gumamp
Go¶ć
 
Przejdż do tego postu na forum sobota, 30.01.2010 13:25
 

mo?na go u?y? w komercyjnych projektach?

Zobacz wszystkie komentarze »

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS