KOffice 1.6.3

Nazwa programu: KOffice 1.6.3
Kategorie: Grafika i zdj?cia » Edytory
Biuro i szko?a » Edytory tekstu
Biuro i szko?a » Arkusze kalkulacyjne
Biuro i szko?a » Pozosta?e
Producent: KOffice Team
Strona programu: http://www.koffice.org
Data zamieszczenia: 10 sierpnia 2007
Licencja: Open source (GNU Lesser General Public License)
Systemy operacyjne: Linux, Mac OS, Unix
Pobrań: 392

Pobierz

Opis

Pakiet sk?ada si? ze zintegrowanych ze sob? i ze ?rodowiskiem KDE wielu elementów spe?niaj?cych ró?ne funkcje. Ze wzgl?du na wzgl?dnie niedu?y rozmiar pakietu poszczególne programy stosunkowo szybko si? uruchamiaj? i nie zajmuj? du?o pami?ci, co z kolei przek?ada si? na mniejsze wymagania sprz?towe i mo?liwo?? pracy na starszych komputerach.

W sk?ad pakietu Koffice wchodz?:

 • KWord - edytor tekstu. Odpowiednik Microsoft Word, OpenOffice.org Writer.
 • KSpread - arkusz kalkulacyjny. Odpowiednik Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc, Gnumeric.
 • KPresenter - aplikacja do tworzenia prezentacji. Odpowiednik Microsoft PowerPoint, OpenOffice.org Impress.
 • Kivio - aplikacja do tworzenia wykresów, schematów blokowych lub organizacyjnych. Odpowiednik Microsoft Visio.
 • Karbon14 - aplikacja do tworzenia grafiki wektorowej, konkurent programów Inkscape, Corel Draw i Adobe Illustrator.
 • Krita - program do obróbki grafiki rastrowej, konkurent programu GIMP i Adobe Photoshop.
 • Kugar - narz?dzia do generowania raportów.
 • KChart - zintegrowany wykres z narz?dziami do rysunków. S?u?y do rysowania wykresów i osadzania ich w innych programach pakietu KOffice.
 • KFormula - edytor formu? matematycznych.
 • Kexi - aplikacja do tworzenia baz danych. Odpowiednik Microsoft Access i OpenOffice.org Base.
 • KPlato - aplikacja do zarz?dzania projektami, dzi?ki którym mo?na rozplanowa? zadania w ró?nych projektach.
Zrzuty ekranu
KOffice 1.6.3
 
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz »

Brak komentarzy

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS