GIMP 2.4.6

Nazwa programu: GIMP 2.4.6
Kategorie: Grafika i zdj?cia » Edytory
Producent: Peter Mattis & Spencer Kimball
Strona programu: http://gimp.org
Data zamieszczenia: 25 czerwca 2008
Licencja: Open source (GNU General Public License)
Systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows Vista
Wielko¶c pliku: 17,12 MB
Pobrań: 2049

Pobierz

Opis

Aplikacja b?d?ca alternatyw? dla Adobe Photoshopa, najwi?ksz? zalet? programu jest jego nieodp?atno??. Program umo?liwia prac? na warstwach, wykorzystywanie kana?ów Alfa, rozbudowane mo?liwo?ci transformacji obrazu czy nak?adanie tekstu na obraz. Proste jest pos?ugiwanie si? p?dzlami z mo?liwo?ci? do??czenia innych ni? standardowe w programie.

Gimp obs?uguje wiele formatów graficznych jak np.: bmp, gif, jpeg, mng, pcx, pdf, png, ps, psd, svg, tiff, tga, xpm i in. Jedn? z niewielu wad GIMPa jest pomini?cie przy okre?laniu kolorystyki standardu CMYK. Okre?lanie kolorów opiera si? na modelach RGB, HSV i palecie kolorów,

Lista zmian:

 • naprawiono obs?ug? narz?dzia "antyaliasing" (bug #521069)
 • podczas ?adowania obrazu TIFF, zawsze ustawiana jest nazwa pliku (bug #521436)
 • naprawiono stan pocz?tkowy typu krzywej w narz?dziu Krzywe (bug #523873)
 • naprawiono potencjaln? awari? w pluginie do wczytywania obrazów DICOM
 • akceptowanie maski p?dzla w narz?dziu ?atka (bug #521433)
 • pod??czono kilka drobnych wycieków pami?ci
 • naprawiono krótkotrwa?e zak?ócenia w kodzie DND (bug #317992)
 • gimp-image-convert() nie musi akceptowa? palet z wi?ksz? liczba kolorów ni? 256 (bug #525471)
 • naprawiono opis parametru w pluginie Mapowanie obiektu (bug #526679)
 • naprawiono kompilacje jednostkowych testów na Mac OS X (bug #528160)
 • naprawiono obs?ug? parametru "argc-lower-val-y" PDB w pluginie Wygi?cie
 • naprawiono problem nak?adania si? w narz?dziu Odcie? i nasycenie (bug #527085)
 • naprawiono asymetri? w pluginie Wzmocnienie (bug #530077)
 • nie istniej?ce profile kolorów nie si? pokazywane w polu wyboru (bug #528958)
 • naprawiono problemy z domy?l? proporcj? w narz?dziu Kadrowanie (bug #532057)
 • naprawiono kompilacj? pluginu do importu PDF z libpoppler 0.8
 • naprawiono b??d schowku kodu p?dzla (bug #532886)
 • poprawiono flag? maski warstwy w pluginie zapisu PSD (bug #526811)
 • naprawiono problem z tabletami i nowszymi wydaniami X.Org
 • uniemo?liwiono podczas zapisu JPEG zapisanie pustego tagu EXIF (bug #529469)
 • naprawiono plug-in Selektywne Rozmycie (bug #529280)
 • dodanie nowych t?umacze? (Bia?oruski, Katalo?ski, Norweski Nynorsk)
 • poprawki i uaktualnienia w t?umaczeniach: (ar, ca, de, el, es, fi, fr, hu, it, ko, pl, pt_BR, ro, sv)
Zrzuty ekranu
GIMP 2.4.6 GIMP 2.4.6
Powi±zane publikacje
 
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz »

Brak komentarzy

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS