1-More MiniShow 1.10

Nazwa programu: 1-More MiniShow 1.10
Kategorie: Grafika i zdj?cia » Przegl?darki
Producent: 1-more
www.1-more.com
Strona programu: http://www.1-more.com/pr_mini.htm
Data zamieszczenia: 16 kwietnia 2008
Licencja: Freeware
Systemy operacyjne: Windows XP, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT
Wielko¶c pliku: 4,36 MB
Pobrań: 570

Pobierz

Opis

Program u?atwiaj?cy dzielenie si? zasobami graficznymi komputera z innymi u?ytkownikami sieci. Mo?e si? przyda? w sytuacjach, gdy wolne ??cze utrudnia wczytywanie du?ych grafik b?d? zdj?? lub gdy autorowi zale?y na pokazaniu swoich prac, ale jedynie w niskich rozdzielczo?ciach (domy?lnie 320 x 240 pikseli) uniemo?liwiaj?cych ich praktyczne wykorzystanie.

Okno programu przypomina typow? przegl?dark? grafik. Otwiera si? katalog z przygotowan? wcze?niej kolekcj? zdj?? i w podgl?dzie miniatur zaznacza te pozycje, które maj? si? znale?? w prezentacji. W oknie szczegó?ów ka?dy plik graficzny mo?na opisa? – nie ma limitu znaków i mo?na stosowa? polskie znaki. Nale?y tylko pami?ta?, aby po wprowadzeniu opisu przy ka?dej grafice za ka?dym razem zapisa? te dane do projektu, bo inaczej nie uka?? si? w podgl?dzie (ikona dyskietki).

Przygotowaniem prezentacji miniatur zajmuje si? specjalny kreator. W jego opcjach po kolei okre?la si? ogólny tytu?, prawa autorskie, nazw? pliku wynikowego oraz lokalizacj? zapisu. Je?li prezentacj? chcemy opublikowa? gdzie? w sieci, ale z opcj? bezpo?redniego dost?pu tak?e do pe?nych wersji zdj??, kreator umo?liwi nam skonfigurowanie dost?pu do wybranego serwera i przez protokó? FTP przekopiuje tam orygina?y, wi???c je odpowiednio z miniaturami dost?pnymi w prezentacji. Poza tym dost?pny jest tak?e wariant kompresji pliku z prezentacj? i bezpo?rednie wyeksportowanie go w formie za??cznika do Outlooka (wystarczy tylko wprowadzi? adresata i ewentualnie dopisa? jaki? komentarz).

Zrzuty ekranu
1-More MiniShow 1.10 1-More MiniShow 1.10
 
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz »

Brak komentarzy

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS