e-Capsule Private Browser

Nazwa programu: e-Capsule Private Browser
Kategorie: Internet » Przegl?darki WWW
Producent: EISST - Enterprise Information Security Systems & Technologies
http://www.eisst.com
Strona programu: http://www.eisst.com/products/private_browser
Data zamieszczenia: 15 kwietnia 2008
Licencja: Shareware
Systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows Vista
Pobrań: 488

Pobierz

Opis

Przegl?darka internetowa zaprojektowana przez firm? Enterprise Information Security Systems and Technology (EISST), która wed?ug deklaracji producenta ma by? najbezpieczniejszym tego typu produktem dost?pnym na rynku. Wszystkie informacje u?ywane i przekazywane podczas przegl?dania stron internetowych, takie jak sesje, has?a, pliki tymczasowe, adresy otwieranych stron, pliki cookies czy formularze, przechowywane s? w specjalnym pliku zaszyfrowanym 256-bitowym algorytmem AES, który jest przechowywany wewn?trz aplikacji.

Program w minimalnym stopniu ingeruje w system, umieszczaj?c w nim (za zgod? u?ytkownika) jedynie niezb?dne elementy, takie jak np. wpis w menu Programy czy ikon? na pulpicie (po odinstalowaniu w rejestrze nie pozostaj? po aplikacji ?adne ?lady). Producent udost?pnia na swojej stronie tak?e mobilne wersje przegl?darki, które mo?na uruchamia? bezpo?rednio z pami?ci USB. Dost?pna jest zarówno wersja standardowa SC, jak i spersonalizowana, przystosowana do no?ników wspieraj?cych technologie U3 (patrz http://www.u3.com).

Oprócz szyfrowania w przegl?darce zastosowano szereg innych mechanizmów zabezpieczaj?cych. Najwa?niejszym z nich jest system przekierowywania po??cze? przez sie? anonimowych serwerów proxy. Wystarczy jedno klikni?cie odpowiedniej ikonki na pasku narz?dzi, aby prze??czy? prac? przegl?darki z trybu otwartego na ukryty, i odwrotnie (w opcjach mo?na precyzyjnie ustawi? parametry serwerów proxy). Korzystanie z ukrytego trybu pracy czyni u?ytkownika praktycznie niewykrywalnym, ale wyd?u?a czas ?adowania stron.

Poza tym w przegl?darce mo?na znale?? inne zabezpieczenia: blokowanie okienek reklamowych i skryptów, filtrowanie grafik i ciasteczek, dost?p na has?o. Nie brakuje tak?e ró?nych standardowych usprawnie?: zak?adkowy system otwierania stron, sprawdzanie adresu IP, wbudowana wyszukiwarka Google.

Dost?pne s? równie? specjalne mened?ery zasobów. Jeden nadzoruje procesy kopiowania plików, drugi pomaga zarz?dza? ulubionymi adresami (mo?na je zaimportowa? z IE), a trzeci u?atwia podgl?danie certyfikatów bezpiecze?stwa. W odró?nieniu od konkurencji Private Browser jest jednak programem komercyjnym, jak na razie dost?pnym jedynie w kilku europejskich j?zykach.

Program nie jest darmowy. e-Capsule Private Browser kosztuje 20 funtów. Na stronie producenta dost?pna jest 14-dniowa darmowa wersja próbna, dost?pna jedynie dla systemu operacyjnego Windows.

Zrzuty ekranu
e-Capsule Private Browser e-Capsule Private Browser
e-Capsule Private Browser e-Capsule Private Browser
 
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz »

Brak komentarzy

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS