Axence NetTools 3.1

Nazwa programu: Axence NetTools 3.1
Kategorie: Narz?dzia » Pozosta?e
Producent: Artifex Software Inc
http://www.artifex.com/
Strona programu: http://www.axencesoftware.com/index.php?action=FreeNT
Data zamieszczenia: 13 kwietnia 2008
Licencja: Freeware
Systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows Vista
Wielko¶c pliku: 23,77 MB
Pobrań: 710

Pobierz

Opis

Free Axence NetTools to bezp?atny zestaw narz?dzi do skanowania, monitorowania i administrowania sieciami.

W porównaniu do poprzedniej wersji pakiet wzbogacono o 5 nowych narz?dzi, do tej pory dost?pnych jedynie w wersji Professional:

  • skaner sieci, który umo?liwia wykrycie wszystkich komputerów w sieci, równie? zdalnej;
  • skaner portów i serwisów, który pozwala sprawdzi? wszystkie otwarte porty oraz dzia?aj?ce serwisy (HTTP, POP3, MS SQL, Oracle i 50 innych); nie tylko sprawdza czy port jest otwarty, ale wysy?a zapytanie i sprawdza, czy odpowied? spe?nia okre?lone kryteria;
  • NetStat - najbardziej zaawansowane narz?dzie w Local info. Podaje wszystkie po??czenia przychodz?ce i wychodz?ce z komputera oraz wszystkie otwarte porty. Dodatkowo mapuje otwarte porty i po??czenia na aplikacje, które ich u?ywaj?;
  • TCP/IP workshop - pozwala uzyska? niskopoziomowe po??czenie TCP i UDP w celu testowania i wykrywania problemów z serwisami sieciowymi;
  • NetCheck - sprawdza jako?? sprz?tu sieciowego w sieci LAN.

Zrzuty ekranu
Axence NetTools 3.1 Axence NetTools 3.1
Axence NetTools 3.1 Axence NetTools 3.1
Powi±zane publikacje
 
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz »

Brak komentarzy

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS